PPEU

Evropská pirátská strana – její poslání a cíle

Evropská pirátská strana – její poslání a cíle

2019-11-13

V neděli 3. 11. 2019 jsem byl zvolen předsedou Evropské pirátské strany. Rád bych svého zvolení využil jako příležitosti k připomenutí existence a významu této mezinárodní politické organizace a jejích cílů.

Vstupem pirátských europoslanců do politické skupiny Greens/EFA v Evropském parlamentu (bližší informace o důvodech a okolnostech vstupu Pirátů do frakce si můžete přečíst v tiskové zprávě, v Pirátských listech a na Euractiv.cz) byla v médiích trochu zastíněna skutečnost, že evropské Pirátské strany tvoří vlastní organizaci – Evropskou pirátskou stranu (PPEU). Tato organizace rozhodně není bezvýznamná – již dvakrát se v ní připravoval společný program pirátských stran pro evropské volby a PPEU rovněž pomáhala se zázemím různých kampaní (například kampaň Zachraň internet! nebo kampaně proti nevýhodným obchodním úmluvám). Prostřednictvím Evropské pirátské strany se také díky pirátským europoslancům dostávaly informace z Evropského parlamentu i do ostatních Pirátských stran, které za svou zemi mandát europoslance nezískaly.

Evropská pirátská strana je založena za účelem posilování pirátských hodnot v rámci Evropské unie a EFTA. Jde o ideály svobody, rovnosti, solidarity, demokracie, úcty k lidským právům, ochrany soukromí, transparence a respektování právního státu. Jako politická organizace se vyznačuje neobvykle vysokou mírou spolupráce mezi stranami jednotlivých členských států. Narozdíl od jiných evropských politických stran se nejedná o žádné účelové spojenectví, jak bývá často v evropských politických stranách zvykem. PPEU na evropské úrovni zaštiťuje koordinaci evropských Pirátských stran přesně v duchu principů pirátského hnutí. Tedy kooperace, participace a sdílení.

Přesně tyto principy chci v Evropě hájit a posilovat – a to se samozřejmě netýká jen spolupráce Pirátských stran. Možnosti a nástroje participace jsou důležité pro kultivování demokracie a zvyšování politické angažovanosti a vzdělanosti mezi občany. Pokud jsou demokratické instituce lidu nedostupné, ztrácí v jeho očích na vážnosti i důvěře. Zároveň se tím posiluje šíření různých dezinformací, fám a „alternativních fakt“, protože voliči se kvůli pochybnostem nemohou spolehnout, že jejich volení zástupci budou skutečně prosazovat jejich vůli a jednat v jejich nejlepším zájmu. To samozřejmě vede k úspěchu nacionalistických a populistických stran, které využívají a zneužívají šíření strachu a nedůvěřivosti ve společnosti pro svůj prospěch a mocenské záměry.

Pro funkčí a efektivní zapojení veřejnosti do rozhodovacích procesů jsou však pochopitelně zapotřebí vhodné nástroje. Takové nástroje, které občanovi jeho participaci a zpětnou vazbu co nejvíce usnadní. Ne takové, které pro něj budou představovat noční můru dalšího nesrozumitelného úředního formuláře.

Protože Piráti svá navrhovaná řešení s oblibou zkoušejí nejprve na sobě (ať už se jedná o přímou volbu a odvolatelnost politických funkcionářů, transparentní hospodaření a účetnictví nebo právě různé formy spolurozhodování o směřování stranické politiky), hodlám jako předseda Evropské pirátské strany usilovat o vytvoření webového anketního systému pro sběr připomínek k projednávané evropské legislativě (částečně podobný projektu Otevřená sněmovna). Pomocí tohoto systému by pak každý Pirát z jakéhokoliv členského státu EU mohl snadno vyjádřit svá doporučení k hlasováním pirátských europoslanců o jednotlivých návrzích.

Já osobně působím v Evropské pirátské straně na různých pozicích již od roku 2015, byl jsem tak svědkem proměny organizace z víceméně neformálního online spolku aktivistů v sebevědomou instituci prosazující pirátskou politiku napříč celou Evropou. V pozici předsedy PPEU se chci zasadit o ještě hlubší mezinárodní spolupráci, například v oblasti vzájemné mezinárodní podpory stran v době volebních kampaní v členských státech (tedy nejen pro volby do Evropského parlamentu). Pirátská moderní a férová politika má totiž co nabídnout celé Evropě.