PPEU

Hrůzný byznys s lidskými orgány v Číně

Hrůzný byznys s lidskými orgány v Číně

Rozsáhlý byznys s lidskými orgány provozovaný na území Číny je jednou z největších současných humanitárních katastrof. Přesto se o něm kvůli zájmům politické a ekonomické diplomacie příliš nemluví. Tato obludná tragédie zůstává s ohledem na zachování dobrých obchodních vztahů s Čínou stranou. Opravdu jsme ale schopni cynicky odvracet zrak od téměř genocidních praktik za příslib čínských investic?

Zprávy o nuceném odebírání orgánů v Číně nejsou nové, objevují se v různé podobě už desítky let. Tím spíš je děsivá ona dlouhodobá a nepřetržitá systematičnost, se kterou v Číně dochází doslova ke "sklizni" lidských orgánů.

Čínský režim při transplantacích údajně cílí především na etnické nebo náboženské menšiny a vězně. Existují zprávy a svědectví o pravděpodobném nuceném odebrání orgánů u členů náboženského hnutí Falun Gong (což je velmi mírumilovné náboženské hnutí), čínských Ujgurů (turkické etnikum vyznávající islám), křesťanů nebo Tibeťanů. Dá se předpokládat, že vzhledem k množství provedených transplantací dochází i k násilnému odebrání orgánů u politických vězňů. Ani "běžní" zločinci by však neměli být vystaveni takto krutému zacházení a trestu, který je naprosto v rozporu se základními lidskými právy a mezinárodními úmluvami o omezení nelegálních transplantací.

Oficiální vyjádření čínských úřadů samozřejmě tyto nelidské praktiky popírají. Ve svých statistikách uvádějí přibližný počet 10 000 provedených transplantací na rok. Odhady odborníků, organizací na ochranu lidských práv a svědků se však pohybují mezi 60 000 - 100 000 provedených transplantací. Tato čísla, která představují každodenní odebrání orgánů od desítek až stovek většinou zřejmě nedobrovolných dárců, jsou extrémní výstrahou pro mezinárodní společenství.

Obzvláště nebezpečná je praktika systematického odebírání orgánů v kombinaci s novými technologiemi státního dohledu a systému sociálního kreditu (o čínském systému sociálního kreditu se dozvíte více v mém předešlém článku). V blízké budoucnosti se tak klidně může stát, že čínský občan, kterého automatizovaný systém vyhodnotí jako neposlušného nebo nebezpečného, může přijít třeba o ledvinu. Zdá se to být přitažené za vlasy, ale tento stav může v Čínské lidové republice velice snadno nastat. Technologie, procesy a kapacity na to čínský režim už má.

Monstrozita a krutost čínských úřadů a jejich lhostejnost k lidskému životu nesmí být přehlížena kvůli dobrému obchodu. Musíme se postavit za dodržování lidských práv a více je akcentovat v našem diplomatickém styku. Je nepřijatelné a nelidské mlčet, když o těchto zvěrstvech víme. Já osobně se hodlám v tomto tématu dále angažovat, proto například společně se senátorem Markem Hilšerem připravuji návrh zákona, který by měl omezit možnosti nákupu orgánů odebraných politickým vězňům v Číně i kdekoliv jinde ve světě.