Dokud bude Babiš sedět na více židlích, má Česko zablokovanou budoucnost. Výbor potvrdil závěry kontrolní mise

07.05.2020
Dnes se na Výboru pro rozpočtovou kontrolu **potvrdila závěrečná zpráva z únorové mise** v Praze, která zkoumala využívání evropských peněz v Česku. Výbor se usnesl, že je třeba problém předat na plénum Evropského parlamentu a najít řešení, které zajistí, že se v České republice vyřeší premiérův střet zájmů. Pokud bude Babiš svou přítomností nadále problematizovat čerpání evropských peněz pro malé a střední podniky, budou na tom tratit všichni čeští občané. Babišův střet zájmů tak poškozuje celé Česko mnohem víc, než je na první pohled zřejmé.

Monika Hohlmeier, která vedla kontrolní komisi, zdůraznila, že se nikdy nesetkala s takovým chováním, jaké předvedly české úřady. Především je obrovský problém v tom, že střet zájmů v České republice se řeší jakýmsi čestným prohlášením o tom, že onen člověk ve střetu zájmů není – a pokud by byl, musí se sám nahlásit. Příslušné úřady skutečnost NEZKOUMAJÍ, spoléhají na prohlášení, že je vše v pořádku. Aby se podvodník musel sám nahlásit je poměrně systematicky svérázné.

Minulý týden jsme informovali o tom, že: Zpráva kontrolní mise Evropského parlamentu s jistotou potvrdila mnohaleté obavy ohledně střetu zájmů Andreje Babiše. Jako členové mise jsme sesbírali důkazy, které svědčí o zásadních systémových chybách, které v Česku u vyplácení dotací panují. Zprávou se nyní bude zabývat výbor pro rozpočtovou kontrolu i celý Evropský parlament. Pokud Česká republika situaci urychleně nenapraví a Andrej Babiš se bude stále držet svého majetku i politické moci, bude za to u Soudního dvora EU platit celé Česko.

Tento týden jsme také exkluzivně přinesli ČESKÝ PŘEKLAD ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY KONTROLNÍ MISE připravený naším týmem. Myslím si, že každý občan České republiky má právo na svobodný přístup k informacím o tom, jak český stát nehospodárně nakládá s penězi, které mají sloužit všem občanům.

Dál si dovolím zveřejnit pár poznámek k závěrům mise. Bohužel se mi povedlo říct pouze část vzhledem k technickým potížím, které provázejí vzdálené jednání během koronakrize.

Vážení kolegové,

jednáme tady o zprávě, kterou dává parlament najevo, že mu záleží na právním státu a prostředcích občanů Evropy. Jsme svědky růstu autoritářů, kteří jako výtah k moci systematicky zneužívají společné prostředky. Prostředky, které měly méně ekonomicky šťastné země Evropy rychle posunout vpřed a zajistit jim lepší infrastrukturu, průmysl i životní prostředí. Ty peníze měly podpořit malé podnikání, inovativní technologie a rodinné firmy. Tyto peníze jsou odebírány lidmi, kteří je používají na vlastní obohacení a upevňování moci. Jedná se obrácení smyslu celé dotační politiky: místo podpory pro ty, kteří potřebují pomoci nastartovat a pak přinesou nějakou hodnotu nám všem, se drží nad vodou podniky, které vysušují krajinu, a největší inovací je pro ně nová linka na toastový chleba a přeshraniční daňové machinace.

Ve skutečnosti ne politické spory, ale tato mentalita je to, co ohrožuje existenci Evropské unie. Já zcela chápu, že i příznivcům Unie už dochází trpělivost. Pokud premiér a zároveň velký příjemce dotací označí přímo volené poslance Evropského parlamentu za vlastizrádce a vedoucí výboru za pomatenou, tak už se nejedná o politický střet idejí. Čelili jsme výhružkám a místo omluvy jsme se dozvěděli, že si to stejně zasloužíme, protože se neděje nic jiného než pikle proti majestátu Andreje Babiše. Tohle chování vůči Parlamentu je nepřijatelné a pokud dovolíme, aby se stalo novým standardem, tak jenom ustoupíme agresi. Proč by pak občané Evropy měli věřit, že tento výbor a Parlament jako celek plní svou kontrolní funkci?

Nemusí to tak ale být. Jako Parlament bychom teď měli předložit řešení. Pro výbor jsme připravili řadu jasných doporučení, které může Česko provést a jasně ukázat, že mu jde o kontrolu veřejných prostředků a fungující právní stát. Je potřeba posílit pravomocí Národního kontrolního úřadu, aby mohl provádět skutečně nezávislou kontrolu celého řetězce ovládaných a ovládajích osob. Je třeba plně zapracovat směrnici proti praní špinavých peněz. Rejstřík skutečných vlastníků totiž musí plnit svou funkci i v Česku. Díky tomu by bylo možné také v České republice, tak jako v ostatních evropských zemích, jasně ukázat, kdo skutečně čerpá výhody z majetku. To uškodí jenom jedné skupině lidí: těm, kteří chtějí zneužívat veřejné peníze.

A velmi bych prosil, abychom se k problému postavili čelem co nejdříve. Nejen, že řešení problému trvá neúměrně dlouho a jsme svědky dalších a dalších odkladů, díky kterým se snaží česká vládní média působit, že žádné střety zájmů neexistují. Střet zájmů Andreje Babiše totiž ohrožuje i fungování Evropské rady. Věc je o to naléhavější, že teď musíme společně překonat současnou zdravotní a ekonomickou krizi a připravit se na blížící se klimatickou krizi: a to můžeme jen těžko dokázat, pokud budou naše instituce slabé, nebude jim záležet na demokracii a budeme miliony eur ne investovat, ale házet do černé díry vlastněné politiky ve střetu zájmů.