PPEU

Strategie Evropské investiční banky vnímá současnou klimatickou realitu

Strategie Evropské investiční banky vnímá současnou klimatickou realitu

2019-11-21

Minulý týden představila Evropská investiční banka (EIB) novou klimatickou strategii, která si klade za cíl podpořit rozvoj a využívání čistých energetických řešení i obnovitelných zdrojů, a začít tak realizovat záměry Pařížské dohody. Jedná se o významný krok směrem k ekologické ekonomice, který plně podporuji. V Evropském parlamentu se o podporu udržitelných řešení snažím již delší dobu a je to jedno z podstatných témat, kterému se budu věnovat v průběhu celého funkčního období.

Nejvýznamnější novinkou je rozhodnutí o ukončení financování projektů v oblasti fosilních paliv od roku 2021. Původně plánovaný termín (konec roku 2020) byl tímto o rok odložen, přesto se dá hovořit o značném úspěchu pro environmentální politiku. EIB svou podporu deklaruje také závazkem od roku 2025 vynakládat 50 % veškerých investic na klimaticky orientované projekty. V plánu je do roku 2030 zajistit třetinový podíl obnovitelných zdrojů na energetickém trhu. Tomu mají napomoci rozsáhlé investice a zpřísnění podmínek pro získání úvěru od EIB na energetické projekty. Například na jednu kilowatthodinu by dle nového emisního standardu mělo připadnout jen 250 gramů oxidu uhličitého (oproti současnému standardu 550 gramů).

EIB je institucí EU poskytující dlouhodobé úvěry a jejími akcionáři jsou členské státy EU. Je proto klíčovou organizací pro přeměnu evropské energetické politiky, která úzce souvisí s naším bojem proti celosvětovým změnám klimatu. Transformace EIB v jakousi klimatickou banku EU je nepochybně správným rozhodnutím a úpravy úvěrových politik jsou nezbytnou podmínkou pro další úspěšný rozvoj energetických alternativ.

Na konkrétní podobu podpory klimaticky orientované politiky jsem se ptal uchazeče o pozici eurokomisaře pro rozpočet Johannese Hahna při jeho slyšení před výbory Evropského parlamentu. Ten mě o chystané podpoře ekologických investic ubezpečil. Je dobré vědět, že na evropské úrovni si politici ve výkonných pozicích uvědomují naléhavost klimatických změn a snaží se pracovat na zlepšení současného tristního stavu.

Přesto ale nesmíme v našem úsilí o energetickou politiku, která bude šetrná k životnímu prostředí, polevit. Lobbisté energetického průmyslu koneckonců dosáhli ročního odkladu původního termínu. Boj o čistou energii proto zdaleka nekončí.

Odkazy