Evropský účetní dvůr: jak funguje hlídací pes evropského rozpočtu a proč by vás to mělo zajímat?

26.01.2022
Evropskou unií každoročně proudí nemyslitelně obrovské množství peněz. Kdo se o ně ale stará?

Víte, jak velké jsou každoroční výdaje Evropské unie? Ačkoliv tvoří pouhých 1,1 % hrubého národního důchodu (HND) EU, jde o enormní částku, která až trojnásobně převyšuje každoroční rozpočet České republiky. Jenom za rok 2020 se výdaje Evropské unie pohybovaly na částce 173 310 milionů euro. Nesmíme ale zapomenout, že taková obrovská částka není jenom pro 10 milionů občanů ČR, ale pro všech 447 milionů občanů EU včetně ČR.

Evropská komise, která je za nakládání s evropským rozpočtem zodpovědná, ale nezvládá vše kontrolovat sama, a tak potřebuje pomoc od specializovaných institucí. Od toho máme Evropský účetní dvůr (EÚD), který jako nejvyšší kontrolní orgán EU provádí kontrolu veřejných financí Unie.

Význam EÚD je pro EU a její rozpočet naprosto nepostradatelný, a proto je také klíčové zajistit, aby v jeho vedení byli co nejvíce nezávislí, transparentní a především kvalifikovaní úředníci. Peníze evropských daňových poplatníků jsou přímo závislé na efektivitě tohoto úřadu. Jako člen evropského Výboru pro rozpočtovou kontrolu (CONT) se svými kolegy pravidelně hlasuji o doporučení jednotlivých kandidátů na tuto náročnou pozici. 

Rozpočet celého kontinentu

Spravovat společný rozpočet pro všech 27 členských států není žádná hračka. EU proto každých 7 let přijímá víceletý finanční rámec, který víceméně předurčuje kolik a za jaké projekty bude EU v následujících letech utrácet. Priority se každý rámec liší, ten aktuální (2020–2027) například reflektuje ničivou pandemii Covidu vytvořením fondu obnovy Next Generation EU, do kterého Komise investovala cca 750 miliard eur.

Z celého rozpočtu EU jde zhruba jedna třetina na přírodní zdroje jako například farmy, druhá na soudržnost, tudíž vývoj zaostalých regionů a značnou část zbytku spolkne konkurenceschopnost pro růst. Důležité je přitom si uvědomit, že 80 % z tohoto rozpočtu se čerpá skrze tzv. sdílené řízení, kdy za rozdělení prostředků a výdaje na jednotlivé projekty zodpovídají samotné členské státy EU. 

510B151B-5465-4129-B148-F88121349D30.png

Hlídací pes evropských financí

Tento na oko komplexní systém proto hlídá řada kontrolních úřadů, jako je právě Evropský účetní dvůr. Role EÚD jakožto nezávislého externího kontrolního orgánu Evropské unie je dohlížet na to, že všechny peníze z masivního evropského rozpočtu doopravdy skončily tam, kam byly původně přiřazeny, a splňují své cíle. 

Vydávané zprávy a audity EÚD slouží celé řadě evropských institucí, jako jsou Komise, jiné orgány EU nebo veřejné orgány v jednotlivých členských státech. Skrze své audity EÚD varuje před riziky, poukazuje na nedostatky a nabízí doporučení, jak zlepšit řízení finančních politik EU. Zkráceně řečeno, cílem EÚD je sledovat, zda se s financemi EU zachází správně, hledat prostor pro zlepšení a varovat před nedostatky.

Na místě je také zmínit důležitou roli EÚD především ve vypracování výroční zprávy po skončení rozpočtového roku. Na základě zprávy, která kontroluje správné plnění sedmiletého rozpočtu, udílí Evropský parlament Komisi absolutorium, tedy potvrzující certifikát o ukončení finančního roku.

Kdo hlídá koho?

I přes všechny kontroly nejsou výdaje EU naprosto bezchybné. V roce 2020 byly skoro dvě třetiny kontrolovaných výdajů EU označovány za výdaje s vysokým rizikem. Ačkoliv míra chybovosti ubývá, v roce 2020 u těchto výdajů tvořila 4 procenta – stále mnohem více, než by bylo přijatelné. Stejně tak EÚD každý rok nachází případy podvodů s evropskými financemi – jen za rok 2020 jich bylo šest.

Jelikož je EÚD nezávislým auditorem, nemá žádné pravomoce případy podezření z podvodu poškozujícího finanční zájmy EU sám vyšetřovat. Případné nálezy podvodu, úplatkářství nebo jiných protiprávních jednání proto ihned nahlašuje dvěma evropským vyšetřovacím institucím – Úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) a v případě větších prohřešků i novému Úřadu evropského veřejného žalobce (EPPO), jehož vznik jsem dlouhodobě prosazoval.

Možná se někteří z vás už ptáte „Mikuláši, to je sice pěkné, že evropský rozpočet kontroluje nezávislý úřad, ale kdo tedy kontroluje kontrolora?“ To je samozřejmě rozumná otázka. Evropský účetní dvůr musí být jako ochránce financí EU co nejvíce transparentní a etický. Celý úřad proto každý rok provází kontrola nezávislým soukromým auditorem a výsledky kontroly jsou spolu s ostatními důležitými informacemi zveřejněny v Úředním věstníku Evropské unie.

Mezery v hlasování

Hlasování o nominacích do členství Evropského účetního dvora je naprosto klíčové pro rozhodování o tom, jak kvalitně bude EÚD odvádět svoji práci. Všech 27 členů musí mít bohaté zkušenosti s řízením a kontrolou veřejných prostředků, podmínka je i nezávislost na vládách svých států. Když totiž člen nezávislý není, hrozí, že v případě nálezu závažné nesrovnalosti, podvodu nebo korupce v jeho zemi bude postupovat neobjektivně. To může vypadat třeba tak, že nález nepředá k vyšetřování a zamete ho pod koberec.

Kandidáti do EÚD musí být nejprve nominováni příslušnou vládou. Následně pak projdou grilováním před Výborem pro rozpočtovou kontrolu, kde se kandidátů s kolegy ptáme na komplexní a věcné otázky s cílem zjistit, jestli jsou dostatečně kvalifikovaní. Výbor následně o kandidátech hlasuje a podá doporučení Parlamentu, který také hlasuje. 

Poslední slovo o přijetí, či odmítnutí jednotlivých kandidátů má ale až Evropská rada, která je složená z hlav nebo předsedů vlád členských států. Rada po zhodnocení stanoviska Parlamentu následně rozhodne o kandidátech, nemusí se tím ale řídit. To je sice hezké na papíře, ale v realitě to nese větší problémy.

Jmenovitě jde například o aktuálního člena za Polsko Marka Opiolu. Jako zpravodaj pro frakci (Greens/EFA) jsem Opiolovi při grilování v CONT položil řadu otázek, na které nedokázal řádně odpovědět. Sám Opiola neměl žádné zkušenosti s kontrolou rozpočtu a proslavil se spíš svojí láskou k armádě. Na své politické kampaně dokonce zneužíval polská vojenská vozidla.

Nejenže byl Opiola nekvalifikovaný, ale taky nebyl nestranný – dlouhá léta pracoval pro polskou konzervativní stranu Právo a spravedlnost. Přes to všechno a jasné nedoporučení Parlamentem ho stejně Rada do pozice jmenovala. Nedemokratické chování Rady je obrovským problémem a vyžaduje řádnou reformu, aby se takové případy už nestávaly.

Členové Evropského účetního dvora mají přímý vliv na evropské finance. Instituce by se proto měly co nejvíce snažit o to, aby v takovou pozici zastávali lidé na základě kompetence, ne nepotismu.