PPEU

1 - O nás

Pro správě našich dat používáme Matomo – open source webovou analytickou platformu. Vlastník webu používá webovou analytickou platformu k měření, shromažďování, analýze a hlášení údajů o návštěvnících za účelem porozumění a optimalizace webových stránek. Pokud chcete vidět, jak Matomo vypadá, můžete si vyzkoušet demo verzi na adrese: https://demo.matomo.org

Identifikace správce osobních údajů a kontaktní údaje

2 - Účel zpracování

Matomo se používá k analýze chování návštěvníků webových stránek a k identifikaci potenciálních nástrah – not found pages, problémy s indexováním vyhledávače, návštěvnost obsahu… Jakmile jsou data zpracována, Matomo generuje zprávy pro majitele webových stránek, aby se podle toho zařídili, což vede například ke změně rozvržení stránek, publikování čerstvého obsahu atd.

Matomo zpracovává následující osobní údaje:

 • Cookies
 • Část IP adresy
 • Umístění uživatele
 • Datum a čas
 • Název zobrazené stránky
 • URL zobrazené stránky
 • URL stránky, která byla zobrazena před aktuální stránkou
 • Rozlišení obrazovky
 • Čas v místním časovém pásmu
 • Soubory, na které jste kliknuli a které jste stáhnuli
 • Prokliky na vnější doménu
 • Čas načtení stránky
 • Země, region, město
 • Hlavní jazyk prohlížeče
 • Typ prohlížeče

Zpracování osobních údajů se společností Matomo je založeno na oprávněných zájmech.

3 - Oprávněné zájmy

Zpracování vašich osobních údajů, jako jsou soubory cookies, nám pomáhá zjistit, co funguje a co chybí na našich webových stránkách. Například identifikujeme, zda způsoby naší komunikace jsou srozumitelné, či nikoli a jak můžeme lépe uspořádat strukturu webu. Náš tým využívá zpracování vašich návštěvnických údajů a poté webové stránky přizpůsobuje co nejpohodlnější návštěvě. Ze zpracování vašich údajů profitujete také vy, jelikož web je díky nim stále lepší a lepší.

Bez návštěvnických údajů bychom vám nebyli schopni poskytnout službu, kterou pro vás v současné době nabízíme. Vaše data budou použita pouze ke zlepšení uživatelského dojmu na našem webu.

4 - Příjemce osobních údajů

Osobní údaje přijaté prostřednictvím Matomo jsou zasílány:

majiteli tohoto webu

Poskytovateli webhostingu

Swissmade Mürtschenstrasse 30,
CH-8048 Curych
Švýcarsko

5 - Podrobnosti o převodech do třetích zemí a zárukách

Data Matomo jsou hostována ve Švýcarsku v rámci společnosti Swissmade a za pomoci švýcarského federálního zákona o ochraně údajů.

6 - Retenční období

Vaše osobní údaje uchováváme tak dlouho, jak je to nutné pro účely, pro který byly shromážděny, a pro dodržení našich právních a regulačních požadavků. To zahrnuje uchování vašich informací po přiměřenou dobu po vaší návštěvě webu. (max. 36 měsíců)

7 - Existence práv každého subjektu údajů

Protože Matomo zpracovává osobní údaje kvůli oprávněným zájmům, můžete uplatnit následující práva:

Právo na přístup: můžete nás kdykoli požádat o přístup k vašim osobním údajům.

Právo na smazání: můžete nás kdykoli požádat o smazání všech osobních údajů, které o vás zpracováváme.

Právo na akci: proti sledování osobních údajů se můžete ohradit pomocí následující funkce odhlášení:

8 - Právo podat stížnost orgánu dozoru

Pokud si myslíte, že způsob, jakým zpracováváme vaše osobní údaje pomocí služby Matomo analytics, je v rozporu se zákonem, máte právo podat stížnost orgánu dozoru.

9 - Existence automatizovaného rozhodování, včetně profilování a informací o způsobu rozhodování, významu a důsledcích

Matomo neprovádí žádné profilování.