PPEU

Otevřený dopis vládě: Peníze z Evropy nejsou „něco navíc“, ale šance změnit budoucnost

Otevřený dopis vládě: Peníze z Evropy nejsou „něco navíc“, ale šance změnit budoucnost

2020-12-14

Až 182 miliard korun může Česko čerpat z evropského Fondu obnovy. Podmínkou pro tyto investice je ale vytvoření národního plánu, který určí, jak peníze využijeme. A vláda na jeho přípravu kašle. Napsali jsme proto otevřený dopis s prioritami Pirátů, který zveřejňuji i tady na svém blogu.

Vážený pane premiére, vážený pane vicepremiére,

obracíme se na vás ve věci přípravy Národního plánu obnovy, který rozhodne o osudu 182 miliard Kč grantů ze záchranného evropského fondu Recovery and Resilience Facility. Díky jednotné reakci Evropy můžeme přetavit krizi v příležitost a využít tyto prostředky ke skutečné modernizaci naší ekonomiky. Česká ekonomika musí reagovat na výzvy 21. století jako digitalizace, robotizace nebo ekologická transformace. V opačném případě zůstanou naší jedinou konkurenční výhodou nízké mzdy, což je nejen nevýhodné, ale také dlouhodobě neudržitelné. Efektivní využití evropských peněz dále pomůže stabilizovat veřejné finance a sníží nezbytnost dvanácticiferných schodků státního rozpočtu, se kterými Ministerstvo financí ČR počítá až do roku 2023.

Nejsme spokojeni s procesem přípravy Národního plánu obnovy. Na evropské zdroje se stále pohlíží jako na něco navíc, na peníze, které je třeba „nějak utratit”. Zveřejněný dokument Východiska Národního plánu obnovy je z velké části recyklací starých dotačních programů. Chybí koncepce, identifikace hlavních potřeb země a provázanost plánu s dalšími strategickými dokumenty a finančními zdroji. Hrozí, že tato jedinečná příležitost postavit naši ekonomiku na nohy zůstane promarněna a zbyde po ní jen pachuť vyhozených peněz a korekcí od Evropské komise.

130567652_10158073972119039_907458539497929408_o.jpg

Nepřipravenost České republiky ještě více vynikne ve srovnání s okolními zeměmi. Francouzský plán obnovy, France Relance, obsahuje projekty za 100 miliard eur, z čehož jen 40 má jít ze záchranného fondu EU - protože není důležité, odkud peníze jsou, ale na co se utrácí. Plán počítá s projekty na dekarbonizaci průmyslu, digitalizaci malých a středních podniků prostřednictvím agentury FranceNum nebo s „back to school” příspěvkem pro každou strádající rodinu s dětmi. Na slovenském plánu Moderné a úspešné Slovensko se podílelo více než 100 expertů a slovenský policy lab Útvar hodnoty za peniaze. Jde o sebevědomý pohled do budoucna se zaměřením na vzdělávání, moderní trh práce, sociální začlenění všech obyvatel Slovenska, moderní veřejnou správu, zdravotnictví a ochranu životního prostředí.

Žádáme vás, abyste přípravě Národního plánu obnovy věnovali větší prioritu, více jej konzultovali s odbornou veřejností a inspirovali se v okolních zemích. Nemůžeme si dovolit čekat: 70 % prostředků z Recovery and Resilience Facility musí být zasmluvněno do konce roku 2022 a zbytek do roku 2023. Domníváme se také, že by vláda měla úzce spolupracovat se zástupci krajů a měst - jsou to právě oni, kdo dokáže nejlépe identifikovat příležitosti ve svých regionech. Zároveň požadujeme dodržení minimální alokace 37 % (tedy 67 mld. Kč) objemu prostředků do udržitelné transformace a 20 % (tedy 36 mld. Kč) do digitální transformace.

Ve zbývající části dopisu si vás dovolujeme seznámit s prioritami České pirátské strany pro Národní plán obnovy, rozdělenými dle témat. Rádi vám s přípravou plánu pomůžeme a jsme vám k dispozici pro další konzultace - věříme, že vizi moderní a ekologicky udržitelné České republiky s námi sdílíte.

V úctě,

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D., předseda Výboru pro regionální rozvoj, předseda Pirátů František Kopřiva, místopředseda Výboru pro evropské záležitosti Mgr. Mikuláš Peksa, člen Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku Evropského parlamentu Ing. Dana Balcarová, předsedkyně Výboru pro životní prostředí Mgr. Radek Holomčík, místopředseda Zemědělského výboru Ondřej Profant, předseda Podvýboru pro digitalizaci Ondřej Polanský, místopředseda Podvýboru pro dopravu Ing. Martin Jiránek, místopředseda Hospodářského výboru

Ing. Vít Rous, zastupitel Ústeckého kraje a odborník na životní prostředí a jeho obnovu Mgr. Martin Úlovec, poradce a analytik pro oblast školství Mgr. Zuzana Klusová, zastupitelka Moravskoslezského kraje Veronika Murzynová, zastupitelka města Ostravy Lukáš Blažej, vedoucí pirátského resortního týmu Životní prostředí

Ve spolupráci s analytickým týmem Pirátů.


Celý dopis i s konkrétními návrhy najdete zde: