PPEU
Migrace – dobrý sluha, zlý pán

Migrace – dobrý sluha, zlý pán

Téma migrace se v posledních letech promítlo nejen do voleb do národních parlamentů nebo nyní do Evropského parlamentu, ale i do regionálních a komunálních voleb. Strany zleva i zprava straší nezastavitelnou tsunami, která nás zničí: a nenápadně k tomu přidávají, v čem všem si budeme muset utáhnout opasky a vzdát se svých svobod. Pojďme si teď v klidu říct, co se stalo, co nám může hrozit a jak na to budeme chtít reagovat.

číst dále

Pirátský pohled na Evropskou unii

Pirátský pohled na Evropskou unii

Piráti jsou se svým neobvyklým pohledem na EU a její struktury těžko zařaditelní do běžného dělení na proevropské a protievropské směry. Na jednu stranu jsme označováni za "eurohujery" a "eurosvazáky", na druhé straně jsme kritizováni za nedostatečně prozápadní rétoriku. Ani jedno z těchto nejčastějších zhodnocení pirátské evropské politiky však neodpovídá realitě, pokusím se proto ve svém článku pirátský pohled na Evropskou unii trochu více přiblížit a vysvětlit.

číst dále

Politický systém EU je velmi komplexní, svou složitostí snadno překonává i systémy federativních států. Proč?

Politický systém EU je velmi komplexní, svou složitostí snadno překonává i systémy federativních států. Proč?

Protože vychází z kompromisu členských států EU, které se musely dohodnout a obsahuje řadu různých záruk, jednacích postupů a průniků s vládami národních států. Důvody hezké, ale tahle složitost oprávněně vyvolává nedůvěru u občanů. Tu nedůvěru pak bohužel zneužívají strany, které EU představují jako něco nepřátelského a nepochopitelného a slibují svým voličům, že je před ní ochrání. Tím moc nepomáhají snaze zlepšit EU a problémy řešit, ale spíše situaci zhoršují. Nabízíme jinou cestu: Chceme popsat skutečné problémy EU a pracovat na jejich odstranění.

číst dále

Proč jsme díky EU svobodnější

Proč jsme díky EU svobodnější

Evropská unie svým občanům přináší významné výhody. Díky těmto garantovaným výhodám si v dnešní Evropě užíváme nejvyšší míry osobní svobody v historii. Rozhodně proto není pravdou, že nás EU omezuje. Naopak jsme v ní daleko svobodnější, než bychom byli bez ní.

číst dále

Progresivní Evropa s pirátským programem

Progresivní Evropa s pirátským programem

V květnových volbách do Evropského parlamentu kandidují Piráti se společným programem, který připravovali ve spolupráci s dvanácti dalšími Pirátskými stranami z členských států EU. Výsledný program pojímá EU jako společný politický a ekonomický prostor, na jehož prosperitě a stabilitě je potřeba spolupracovat. Evropští Piráti tak ve svém programu pozitivně přistupují k výzvám, kterým současná Evropa čelí, a nabízí nové progresivní a liberální směřování Unie.

číst dále