PPEU

Polsko s dolem Turów porušuje zákony, vyzýváme Komisi, aby šel případ k soudu

Polsko s dolem Turów porušuje zákony, vyzýváme Komisi, aby šel případ k soudu

2020-08-20

Zaslali jsme dopis členům Evropské komise, ve kterém žádáme okamžitý zásah proti činnosti polského dolu Turów a souvisejícímu odvodnění česko-německo-polského území. Žádáme Komisi, aby neprodleně zahájila prošetřování porušení evropských zákonů a aby byl případ předložen Evropskému soudnímu dvoru.

Těžební licence byla Polskem prodloužena do roku 2026 s úmyslem pokračovat v těžbě do roku 2044. To vše se stalo bez účasti Česka, Německa nebo občanské společnosti. Rozhodnutí bylo také přijato bez jakéhokoli posouzení dopadů na životní prostředí. Přitom několik studií zkoumajících dopady dolu Turów na hladinu podzemní vody v sousedství dolu jasně ukazuje spojení mezi dolem a nižšími úrovněmi vody. Očekává se také kontaminace podzemní vody. Tato situace je naprosto neakceptovatelná pro všechny, kdo v okolí dolu žijí.

Rozšiřující se těžba je velmi problematická, protože není v souladu s přechodem EU na nízkouhlíkovou a klimaticky neutrální ekonomiku. Zároveň je rozšíření neslučitelné s polským očekáváním, že obdrží největší podíl 2 miliard EUR z Just Transition Fundu, který má naopak pomoci utlumit a zastavit polskou těžbu.

Cílem EU je celkové snižování emisí a uhlíková neutralita. Efektivní a spravedlivý přechod je možný pouze tehdy, pokud bude těžba v dolech jako Turów zastavena co nejdříve.

Důl Turów podle našeho názoru porušuje mnoho směrnic EU. Všechny důkazy ukazují na skutečnost, že probíhající evropské pilotní vyšetřování Komisí a proces mediace je neefektivní. Proto vyzýváme Komisi, aby zahájila řízení pro porušení evropského práva.

Občané EU musí být vždy na prvním místě.

Celý text naleznete zde: