PPEU

Progresivní Evropa s pirátským programem

Progresivní Evropa s pirátským programem

V květnových volbách do Evropského parlamentu kandidují Piráti se společným programem, který připravovali ve spolupráci s dvanácti dalšími Pirátskými stranami z členských států EU. Výsledný program pojímá EU jako společný politický a ekonomický prostor, na jehož prosperitě a stabilitě je potřeba spolupracovat. Evropští Piráti tak ve svém programu pozitivně přistupují k výzvám, kterým současná Evropa čelí, a nabízí nové progresivní a liberální směřování Unie.

V programu vnímáme pět základních okruhů obsahujících dvacet priorit, které chceme v Evropském parlamentu hájit a prosazovat. Tyto okruhy jsou svoboda, upgrade, bohatství, udržitelnost a spravedlnost a odrážejí principy pirátského otevřeného přístupu k politice.

V rozpracované verzi se pirátský program detailněji zabývá představou vytvoření společných evropských politik pro všechny důležité oblasti, jako jsou mezinárodní záležitosti, vzdělání, kultura, výzkum, sociální věci a zdravotní péče. Věnujeme se i oblastem, které jsou často opomíjeny, jako je například evropský vesmírný program.

V rovině fungování EU chceme v Evropském parlamentu začít řešit dluh, který evropské instituce mají vůči evropským občanům - výrazný demokratický deficit. Pro jeho odstranění usilujeme o posílení občanské společnosti v EU, aby měli její občané širší možnosti a z nich vyplývající větší zájem se podílet na formování evropské politiky. Současný stav, kdy legislativní proces EU v podstatě ovládá výkonná moc (Evropská komise) na úkor moci zákonodárné (Evropský parlament), považujeme za jednu z příčin mnoha problémů a nedůvěry v EU jako demokratický celek.

Zvláštní důraz ve svém programu klademe na technologický vývoj a s ním spojené patenty. Piráti jsou kvůli tomuto svému zaměření na technologie a reformu autorských práv často terčem kritiky. Je ale potřeba si uvědomit, že patenty a kopírovací monopol obecně jsou reálnými překážkami pokroku, který brzdí za účelem zvýšení zisku držitele patentu. V dnešní době, kdy se technologie dotýkají všech aspektů lidského života, mohou pak být patenty obzvláště nebezpečné. Stačí si představit patentované geneticky modifikované plodiny a jejich semena nebo praxi v patentování farmaceutických výrobků.

Další podstatnou souvislostí pro pochopení pirátské snahy o reformu autorských práv je potřebné zlepšení veřejné dostupnosti informací. Dostupnost znalostí a kultury je důležitou součástí evropského společenského, technologického a hospodářského rozvoje. Uzavřený přístup k nakládání s informacemi totiž vede k uzavřené, nevzdělané a nepřátelské společnosti a přispívá tak ke snadnému šíření dezinformací a lží.

Jako evropští Piráti předkládáme program, který se staví kriticky k současné podobě Unie, ale nabízí pozitivní řešení pro její úspěšnou kultivaci a integraci. Progresivní a liberální řešení, která dnes EU nezbytně potřebuje pro své přežití a která mohou být v budoucnu vzorem i pro zbytek světa.

Odkazy