PPEU

Kdo všechno by měl vidět seznam léků, které užíváte?

Kdo všechno by měl vidět seznam léků, které užíváte?

2020-02-13

Od června se nenápadně, ale významně promění naše soukromí. Zatímco do teď viděl lékař jen léky, které pacientovi sám předepsal, už v létě uvidí naši veškerou historii užívání léků jak ostatní lékaři, tak třeba lékárníci.

Změna má chránit před nežádoucími interakcemi léků, které obzvláště u uživatelů většího množství léčiv můžou znamenat složité komplikace. Na druhé straně ale stojí soukromí pacientů a jeho svobodná volba, jestli má být lékový záznam přístupný opravdu všem. Potřebuje například váš dermatolog vědět, jaká antidepresiva konzumujete?

Nesouhlas se zpřístupněním záznamu je třeba aktivně vyjádřit. Stát se ale zatím úplně nepřetrhl s informováním občanů o tom, jak takové vyjádření provést, ani víceméně neinformoval o změně v přístupu k databázím. Já jsem po krátké úvaze dospěl k tomu, že tyto informace chci nechat co nejvíce soukromé – vy se samozřejmě můžete rozhodnout jinak.

Vyjádření vůle lze teoreticky provést následovně. Píšu teoreticky, protože přes opakované pokusy se mi eidentita.cz zasekla na spouštění přihlašovací komponenty.

Měly by existovat tři následující možnosti:

  1. Prostřednictvím webové aplikace pro pacienty. Pro přístup do webové aplikace je třeba vlastnit nový elektronický občanský průkaz (průkaz s čipem) nebo si zřídit klíč k elektronickým službám, přičemž v takovém případě je nezbytné ověření identity na některém z kontaktních míst veřejné správy (CzechPOINT).

  2. Zasláním listinného podání na adresu sídla SÚKL. Je nutné jej opatřit úředně ověřeným podpisem (je možné využít CzechPOINT nebo notáře či obecní úřad) a zaslat na adresu Státní ústav pro kontrolu léčiv, Oddělení eRecept, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10.

  3. Zasláním vyplněného formuláře prostřednictvím datové schránky pacienta, popřípadě jeho zákonného zástupce, pokud je pacient nezletilým dítětem, do datové schránky SÚKL (qwfai2m).