Týdenní přehled – 5. - 9. září

09.09.2022
Týdenní souhrn z dění v Evropském parlamentu – vysoké ceny energií, vznikající legislativa eID, AIFMD, udělení absolutoria Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, proč potřebujeme OZE

ENERGETIKA

Hledáme celoevropské řešení extrémně vysokých cen energií

 • Anlýza situace na trhu s elektřinou i plynem, vyhodnocování návrhů Evropské komise a Evropské rady na zavedení celoevropského cenového stropu; počítáme, co vyjde evropské domácnosti i průmysl nejvýhodněji. 
 • Aby řešení prošlo na úrovni evropské sedmadvacítky, je pro něj potřeba širší podpora, my se snažíme zkoordinovat postoje progresivnější části Evropského parlamentu. 

EKONOMICKÁ TÉMATA

Příprava videí: 

 • Videoreportáž o čerpání evropských peněz na obnovu přírody v regionech.
 • Spot o postojích lokálních pirátských politiků k problematice přijetí eura.

AIFMD (management alternativních investičních fondů)

 • S experty zapracováváme drobné úpravy, především co se týče ochrany investorů a znemožnění fungování „schránkových“ správcovských firem.

eId (electronic identification schemes) 

 • eId je základní kámen budoucí digitální architektury Evropské unie. A proto musí být co nejlepší, decentralizované a skutečně soukromé. 
 • Pracujeme na návrhu v několika komisích a koordinujeme se s českou vládou – cílem je navýšit autonomii uživatelů, bezpečnost a auditovatelnost konečného produktu.

GREEN DEAL

Zákon o obnově přírody

 • Videoreportáž o čerpání evropských peněz na obnovu přírody v regionech.

Fit for 55 

 • Analýza jednání o legislativě v balíčku Fit for 55, příprava na plenární zasedání příští týden. V Evropském parlamentu proběhnou rozpravy týkající se směrnice o obnovitelných zdrojích energie a směrnice o energetické účinnosti.
 • Je nutné reagovat současnou situaci na trhu energie a zároveň reflektovat urgenci přípravy a adaptace na změnu klimatu.

Obnovitelné zdroje energie 

 • Článek o využívání obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny v Česku oproti ostatním evropským státům – patříme mezi 5 zemí s nejnižším podílem OZE. Vysoká cena elektřiny je u nás do značné míry i kvůli nízkému využívání OZE (asi 12 %)

POLITICKÁ TÉMATA

Předložení řady pozměňovacích návrhů ke druhé zprávě o udělení absolutoria Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru (EHSV) za rok 2020.  

 • V květnu loňského roku jsme se s kolegy rozhodli odložit schválení rozpočtu EHSV na rok 2020, protože vedení orgánů nedokázalo ochránit své zaměstnance před závažným pochybením a obtěžováním ze strany seniorních členů.
 • OLAF následně provedl vyšetřování a zjistil, že instituce porušila svou povinnost.
 • Po šesti měsících vidíme, že některé dohody o narovnání s oběťmi stále nebyly provedeny a EHSV se zdráhá nařídit externí nezávislé vyšetřování postupů v oblasti lidských zdrojů
 • Proto jsem znovu předložil pozměňovací návrhy proti schválení absolutoria.

Komentář pro Deník Referendum o právním státu v Polsku 

 • Podstatou článku bylo poukázat na problém jednomyslnosti hlasování v Radě EU
 • Dále reakce na výhružky Polska blokovat EU směrnice.

OSTATNÍ

Účast na Rozpočtovém výboru

 • Projednávání hospodaření Frontexu.

Tvorba video podcastu o legalizaci osobního užívání marihuany 

 • Mikuláš byl hostem v druhém dílu podcastu „talk with progressive“, který vytváří jeho kolega z nadstranické skupiny EP Cyrus Engerer (S&D, Malta).