Týdenní přehled – 12. - 16. září

16.09.2022
Týdenní souhrn z plenárního zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku - energetika, obnovitelné zdroje energie, právní stát, evropská minimální mzda

Na plénu EP byla odhlasována řada důležitých tisků:

přijetí 2 důležitých směrnic: Podporovali jsme hlavně větší ambice obou směrnic ve vztahu k technologickým inovacím. Více inovativní přístup znamená mimo jiné méně prostoru pro nástroje typu „přimíchávání řepky“ nebo pěstování monokultur na dřevo Inovativní přístup se nakonec podařilo prosadit.

 • O energetické efektivitě 
  • v nových pravidlech je například závazek navyšovat podíl moderních technologií v nově instalované výrobní kapacitě OZE
  • jedná se o soubor opatření, která pomůžou spotřebitelům ušetřit na platbách za energie, Evropě přejít na klimatickou neutralitu a členským státům zbavit se závislosti na ruských dodávkách plynu

 • O obnovitelných zdrojích energie
  • přináší užitečné koncepty pro decentralizaci a digitalizaci energetiky, které se hodí i pro prostředí Česka, např. pro rozvoj komunitní energetiky, sdílení energie nebo rychlejší výstavbu malých fotovoltaik

 • Přijetí Nařízení o odlesňování:
  • klade podnikům odpovědnost zaručit, že produkty, které prodávají v EU, nepřispěly k odlesňování a degradaci lesní půdy

 • Odhlasována Nová lesní strategie:
  • představuje plán pro členské státy EU, jak se lépe a šetrněji starat o své lesy

 • Podpora návrhu zákona na evropskou důstojnou minimální mzdu:
  • nový návrh zákona má za cíl dát lidem pracujícím za minimální mzdu právo na důstojný život
  • nová evropská pravidla nepředepisují přímo výši minimální mzdy, ale zlepšují transparenci a dávají zaměstnancům lepší nástroje pro vyjednávání o mzdě
  • zákon vyrovná velké rozdíly v minimální mzdě, které v současnosti mezi členskými státy existují

 • Rozprava a hlasování ohledně aktuálního tragického stavu právního státu v Maďarsku:
  • právní stát, svoboda médií a nezávislost soudů se v Maďarsku nadále zhoršuje. Přesto ale Orbánova vláda čerpá ohromné peníze z EU
  • podpora a tlak na Komisi, aby skutečně využila mechanismus podmíněnosti právním státem

EKONOMICKÁ TÉMATA

Příprava videí: 

 • Videoreportáž o čerpání evropských peněz na obnovu přírody v regionech.
 • Spot o postojích lokálních pirátských politiků k problematice přijetí eura.

Příprava článku: „Kvůli Brexitu má Británie ještě vyšší ceny energií“

GREEN DEAL

Zákon o obnově přírody

 • Videoreportáž o čerpání evropských peněz na obnovu přírody v regionech.

POLITICKÁ TÉMATA

Komentář k projevu Ursuly von der Leyen ke „Stavu Evropské Unie v roce 2022“

 • Zásadní body projevu: Pro ústupky Putinovi není v žádné oblasti žádný prostor. Evropské sankce proti Rusku fungují a musíme v nich vytrvat. Měli jsme více naslouchat těm, kteří Putina již dobře znali, třeba v Pobaltí nebo v běloruské opozici. 

 • Komentář: 
  • Rusko aktivně manipuluje s evropským energetickým trhem. Hlavní problém je naše závislost na fosilních palivech, jejich vysoká cena je až na druhém místě. Potřebujeme spolehlivější partnery, ideálně od včera. 
  • Komise navrhuje zastropovat ceny elektřiny vyráběné z neplynových zdrojů, z jejíhož prodeje mají výrobci nebývalé zisky. Zisky jsou v pořádku, mimořádně těžit z válečné krize je ale špatně. Tyto zisky je třeba sdílet s těmi, kteří to opravdu potřebují.
  • Tento rok mimo jiné ukázal, že Green Deal a dosažení klimatické neutrality jsou pro naši budoucnost naprosto zásadní. Zažili jsme rekordní sucha, požáry. EU navýší své kapacity k boji s přírodními katastrofami, které kvůli klimatické krizi budeme zažívat stále častěji.
  • Komise se zavazuje bránit právní stát, nezávislé soudy a bránit EU rozpočet prostřednictvím mechanismu podmíněnosti. Jak ale můžeme sledovat v Polsku a Maďarsku, provedení zatím pokulhává. 

OSTATNÍ

Vystoupení na tiskové konferenci českých Pirátů: představení dopadové studie legalizace marihuany.