PPEU

Jak si stojíme při vyjednávání o filtrech teroristického obsahu v EU

Jak si stojíme při vyjednávání o filtrech teroristického obsahu v EU

2019-09-27

Následující text je překladem článku mého kolegy Patricka Breyera, europoslance za Německou pirátskou stranu. Článek obsahuje užitečné informace o aktuálním stavu návrhu nařízení o prevenci šíření teroristického obsahu online a o dopadech tohoto nařízení na používání internetu.

Původní článek i s odkazy na další dokumenty a doplňující informace nalezenete na blogu Patricka Breyera.

Dnes (24. 9. 2019) doporučil Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci Evropského parlamentu vyjednávání v trialogu o zabránění šíření teroristického obsahu online. To může mimo jiné vést k povinnému zavádění takzvaných „upload filters“ (filtrů nahrávaného obsahu).

Evropský parlament a Rada (zastupující vlády členských států) na svých uzavřených jednáních připraví konečnou podobu návrhu, který bude přijatelný pro obě instituce. To je poslední šance k prosazení změn – poté bude nařízení přijmuto. Schůzky jsou naplánovány na říjen.

Současný stav

Podívejme se blíže na nejvíce sporné momenty mezi pozicemi Komise a Parlamentu a zkusme si přiblížit, co pro vás budou znamenat:

Požadavky Komise a Rady Požadavky Parlamentu Co to znamená
Teroristický obsah bude odstraňován nejen platformami, které zpřístupňují uživatelem nahraný obsah veřejnosti, ale i službami elektronické komunikace a cloudovými službami Teroristický obsah bude odstraňován pouze platformami, které zpřístupňují uživatelem nahraný obsah veřejnosti Vaše soukromá úložiště souborů a (častokrát i šifrovaná) komunikace můžou být podrobeny zkoumání a následnému odstranění.
Poskytovatelé hostingů odstraní obsah během jedné hodiny od přijetí příkazu k odstranění Poskytovatelé hostingů odstraní obsah během jedné hodiny od přijetí příkazu k odstranění, s výjimkou případů „faktické nemožnosti nezpůsobené poskytovatelem hostingu z technických či provozních důvodů“; 12 hodinové předběžné varování pro první příkaz Jednotlivci nebo malé organizace se mohou rozhodnout raději ukončit své služby, než aby museli být nepřetržitě dostupní k reakci na příkaz k odstranění během jedné hodiny, který pravděpodobně nikdy nepřijde, neboť 99 % internetových platforem není cílem teroristické propagandy.
Odstranění teroristického obsahu může být nařízeno i v případech šíření pro vzdělávací, umělecké, novinářské nebo výzkumné účely nebo pro zvýšení povědomí o teroristické činnosti Ochrana a zachování obsahu pro vzdělávací, umělecké, novinářské nebo výzkumné účely nebo pro zvýšení povědomí o teroristické činnosti Pokud návrh Komise projde, může z médií vymizet zpravodajství o teroristických útocích. Archivy videí dokumentující válečné zločiny (například v Sýrii) částečně zmizí, což může vyústit v nepotrestatelnost pachatelů. Španělsko již v minulosti trestně stíhalo umělce za satirická představení, záznamy těchto představení tak budou moci být v budoucnosti smazána.
Členské státy se volně rozhodnou, která autorita může nařídit odstranění obsahu Pouze soudní nebo funkčně nezávislá správní autorita může nařídit odstranění obsahu Nebudou-li zavedeny dostatečné požadavky na nezávislost, ministři budou moci přímo nařizovat odstraňování obsahu z politických důvodů.
Autority členských států mohou nechat odstranit obsah od poskytovatelů hostingů kdekoliv v EU (návrh Komise) Autoritiy členských států mohou nechat odstranit obsah od poskytovatelů hostingů v dané zemi a požádat členské státy o dodatečný celounijní příkaz k odstranění Pokud uspěje návrh Komise, může být obsah, ke kterému chcete přistupovat, odstraněn na základě příkazů z jiných členských států s populistickými či autoritářskými vládami. V Maďarsku a Polsku docházelo k porušování principů právního státu. Ve Francii zase dle reportů dochází k nadměrnému podávání žádostí o odstranění obsahu.
Poskytovatelé hostingů se rozhodnou, zdali dobrovolně odstraní obsah na základě „hlášení“ od národní policejní autority Národní autority vystaví příkaz k odstranění v řádném procesu, nebo se aktivity zdrží (žádná hlášení) Hlášení povedou k odstraňování naprosto legálního obsahu, který bude pouze porušovat libovolná pravidla nastavená poskytovateli hostingů.
Poskytovatelé hostingů budou využívat automatizované filtry nahrávání, aby identifikovali a zablokovali údajný teroristický obsah U poskytovatelů hostingů nebude vyžadováno využívání automatizovaných filtrů nahrávání nebo celkové monitorování jejich platforem Automatizované filtry nahrávání jsou strojem cenzury, u kterého se ukázalo, že potlačuje i zcela legální obsah (například dokumentaci porušování lidských práv v občanských válkách). I filtr s výjimečně vysokou přesností (téměř 99 %) by mazal více legálního než nelegálního obsahu, protože teroristický materiál je v poměru k celkovému obsahu zanedbatelný.

Má hlavní obava se vztahuje k návrhu Parlamentu, který obsahuje takzvané „pravidlo jedné hodiny“. Mnoho operátorů nemá potřebné protředky k tomu, aby dokázalo obsah zablokovat během jedné hodiny od obdržení příkazu (zejména v nočních hodinách). Nechceme, aby kvůli tomu přestaly služby na internetu fungovat. Dále se bude trialog zabývat obhajobou parlamentních dodatků za účelem ochrany svobodného projevu online. Komise prozatím nevyjádřila ochotu přijmoout změny navrhované Parlamentem.

Navzdory „zlepšovákům“ od Evropského parlamentu stále značně pochybuji o tom, zda toto nařízení bude skutečně zabraňovat šíření terorismu. I kdyby teroristický obsah způsoboval teroristické činy (což je sporné), odstraňování obsahu je snadné obejít. U tradičních platforem se dá při přijetí blokačních příkazů předpokládat použití jednoduchých geolokačních technologií. Samotný „teroristický obsah“ nebude dle nařízení potřeba ve skutečnosti smazat, nýbrž ho jen zablokovat pro uživatele v EU. Technicky pak bude velmi snadné podobné geo-(b)lokační mechanismy obejít – například použitím zahraničních proxy serverů. Teroristické skupiny se navíc stále více přesouvají z tradičních platforem jinam a užívají soukromé a šifrované komunikační kanály či alternativní platformy, které nebudou uznávat evropské příkazy k odstranění. Rozšiřování teroristické propagandy tak bude tímto nařízením postihnuto jen stěží.