Mravenčí práce s obrovskými dopady. Kdo dohlíží na masivní rozpočet evropských institucí od Komise až po Frontex?

25.05.2023
Evropský parlament nedávno rozhodoval o udělení rozpočtového „razítka“ evropským institucím. Proč je důležité kontrolovat, jak instituce nakládají se svými rozpočty?

Evropský parlament měl minulý týden pravděpodobně jedno z nejdelších letošních hlasování. Řešil totiž udělování absolutoria evropským institucím.

Není se čemu divit. Jen pro rok 2021 tvořil rozpočet Evropské unie 164 miliard eur v závazcích a 166 miliard EUR v platbách. Zatímco drtivá většina peněz z rozpočtu končí ve formě dotací a dalších finančních balíčků v členských státech, část rozpočtu jde i do řady evropských institucí, kde financuje jejich fungování.

Přestože je Evropská unie opravdu kolosální sdružení čítající skoro půl miliardy občanů, počet těchto institucí, kterým se udělují absolutoria, je překvapivě velice malý – okolo padesáti pěti. Jedná se přitom o nejrůznější škálu institucí: od samotné Evropské komise přes Úřad evropského veřejného žalobce až po Evropský úřad pro kontrolu potravin.

Je v našem nejvyšším zájmu, aby všechny instituce se svěřenými financemi nakládaly skutečně tak, jak mají. Jako člen výboru pro rozpočtovou kontrolu (CONT) jsem proto zodpovědný za to, že tomu tak skutečně je. A v případě pochybení musím na problém upozornit.

Ačkoliv je nakládání většiny institucí s vlastním rozpočtem za rok 2021 chvályhodné, stále máme na čem pracovat. To obzvláště platí u Rady nebo Evropské pohraniční a pobřežní stráže Frontex.

Absolutorium? To neznám…

Absolutoria a jejich udělování Evropským parlamentem tvoří nástroj, který má silný vliv na evropský rozpočtový systém. V roce 1999 kvůli nezískání absolutoria musela rezignovat Evropská komise pod vedením tehdejšího předsedy Komise Jacquese Santera.

Zjednodušeně řečeno: celý proces funguje tak, že se Evropský parlament na doporučení europoslanců z Výboru pro rozpočtovou kontrolu každý rok sejde při plenárním zasedání a rozhodne, zda si jednotlivé instituce „finanční uzávěrku“ zaslouží. 

V případě, že orgánu nebo instituci nebylo uděleno absolutorium, musí dotčená instituce před novým jednáním o absolutoriu splnit řadu specifických parlamentních doporučení na nápravu. Pokud je nesplní – čas na to má do podzimu, Parlament může rozhodnout o neudělení absolutoria.

Jako člen Výboru pro rozpočtovou kontrolu jsem byl letos zodpovědný za hodnocení a doporučení absolutoria Evropskému parlamentu hned u devíti důležitých institucí. 

Kontrola nejvyšších evropských orgánů

Hluboce lituji toho, že jsme museli opět doporučit odmítnutí absolutoria Radě a Radě EU, jelikož se opět odmítají účastnit postupu udělování absolutoria. Letos je to tak už po 13. v řadě. Není totiž pro možné, aby Evropský parlament řádně vykonával své povinnosti a přijímal informovaná rozhodnutí o udělení absolutoria, když Rada dlouhodobě neprojevila žádnou politickou ochotu s námi na procesu spolupracovat.

Zároveň jsem předložil nový pozměňovací návrh zdůrazňující nedávný skandál s rozsáhlým využíváním soukromých tryskáčů předsedou Rady i pro krátké cesty z Bruselu do Paříže, které by trvaly vlakem jen pouhou hodinu a půl. Nejen že létání soukromými tryskáči předsedou Michelem leze zbytečně Radě do peněz a špiní reputaci evropských institucí, ale soukromé tryskáče jsou také až 14krát více znečišťující na každého jednoho cestujícího než komerční lety.

Komu jsme absolutorium ale udělili, byla Komise, ačkoliv i zde existuje prostor ke zlepšení. Stále neexistují dostatečné způsoby, jak kontrolovat způsob využití finančních prostředků z fondu obnovy po pandemii. Komise by se také měla vážně soustředit na to, aby správně využívala tzv. mechanismus podmíněnosti a nevyplácela peníze členským státům, které ohrožují principy právního státu.

Evropská komise spravuje téměř všechny výdaje Evropské unie. V roce 2021 se rozpočet Evropské unie zvýšil zhruba o 30 % ve srovnání s rokem 2020, především kvůli penězům vynaloženým z programu Next Generation EU na boj s dopady pandemie COVID-19.

Černé ovce 

Za samotnou kategorii považuji agenturu Frontex, která je zodpovědná za kontrolu evropských vnějších hranic. Spolu s kolegy z naší frakce jsme Frontexu ve výboru jako téměř jediní odmítli loni na podzim udělit absolutorium. Důvodem je nespočet obvinění a důkazů o tom, že se agentura podílela na řadě protiprávních jednání a má problémy s financováním a chování zaměstnanců. Bohužel, Frontex nakonec doporučení výboru i přes naše výhrady získal.

Frontex dostal už v roce 2019 sedm podmínek, které potřebuje pro nárok na splnění účetní uzávěrky. Ačkoliv se Frontex nově po změně managementu snažil podmínky naplnit, stále má co dohánět. Chybí mu dozorčí personál, který by dohlížel na činnosti a dodržování lidských práv zaměstnanci agentury. Jako agentura s rozpočtem 900 milionů EUR v roce 2022 by taková opatření snad neměla být pro Frontex problém.

Evropský parlament agentuře přes doporučení výboru absolutorium udělil. Je to velká chyba – znamená to, že agentura nebude muset projít kompletní reformou, kterou jsme jí doporučovali. Frontex tak nejpší bude stále pokračovat v porušování Charty základních práv a svobod, například deportací lidí z Maďarska.

Jak lépe bránit společný rozpočet?

Velice mě těší, že se nám v Evropském parlamentu podařilo zajistit, aby instituce a orgány EU byly vůči veřejnosti odpovědnější a transparentnější. Rok 2021 byl pro všechny náročný, především proto, že pandemie vyžadovala po všech, včetně institucí, včasně reagovat na krize a flexibilně přizpůsobit pracovní podmínky.

V nadcházejícím roce bychom měli dále podporovat naši nejnovější instituci – Úřad evropského veřejného žalobce (EPPO). Chceme, aby pokračoval ve své důležité práci při vyšetřování, stíhání a vynesení rozsudkuů při zločinech proti rozpočtu EU. Cílem je ochránit rozpočet EU a získat zpět peníze, o které jsme přišli kvůli podvodům.