PŘEHLEDNĚ: Změny v emisních povolenkách

04.05.2023
Jsme odpovědní k přírodě i nákladům budoucích generací. Pojďme si vysvětlit, co se změní.


Co jsou povolenky?

Systém emisních povolenek existuje od roku 2005 a za tu dobu snížil emise skleníkových plynů, které způsobují změnu klimatu, o víc než 30 %. Fungují na principu „znečišťovatel platí“, tedy za každou tunu skleníkových plynů zaplatí provozovatel takového zařízení cenu určenou trhem.

Je to hlavní a skutečně, měřitelně účinný nástroj proti globálnímu oteplování. Když omezíme emise teď, předcházíme tím mnohem krvavějším nákladům v budoucnosti.

Co se v nich teď mění s bydlením a dopravou?

Doteď se povolenky týkaly jen velkých zařízení typu elektrárny, cementárny apod. Nově si je budou pořizovat i teplárny nebo distributoři pohonných hmot, protože i u nich vzniká velké množství emisí. V tuto chvíli začnou teplárny a distributoři pohonných hmot jen sledovat a reportovat emise CO2, nic víc. Samotné povolenky si začnou kupovat až od roku 2026.

Co to znamená pro mě?

Česko může začít čerpat peníze z nového sociálně-klimatického fondu, do kterého jdou právě peníze z povolenek. Celkem 100 mld. Kč je určeno domácnostem a malým podnikatelům na opatření typu zateplení, pořízení bezemisního auta, změnu vytápění. Tím domácnosti sníží své emise.

A čím víc emise sníží, tím méně se do jejich účtů promítne cena povolenek. Dohromady Česko dostane na různá klimatická opatření přes tisíc miliard korun – to je zhruba jeden roční příjem státního rozpočtu.

A to důležité na závěr…

Čím menší bude poptávka po technologiích s vysokými emisemi (uhlí, ropa, zemní plyn), tím budou povolenky levnější. Jejich cena se řídí nabídkou a poptávkou, tedy když budeme místo těchto zdrojů využívat jiné, cena povolenek bude klesat.

plakat_emisni_povolenky

plakat_emisni_normy