Víte, z čeho se skládá státní rozpočet a jakou část tvoří peníze z evropských fondů?

15.06.2023
V období mezi lety 2021 až 2027 by Česku mělo být vyplaceno z unijní pokladny přes 1 300 miliard korun skrze fondy a podpůrné programy. Abychom však o tuto částku nepřišli, musíme začít skutečně něco dělat nebo alespoň již obdržené peníze neutápět v dotačních podvodech či je nenechávat na účtech různých ministerstvech do doby, kdy je pro nečinnost budeme muset poslat zpět. To bohužel není utopie, ale realita současného Česka.

Zamlžený státní rozpočet 

Státní rozpočet Česka se už totiž léta neskládá jen z daňových příjmů nebo poplatků na pojistném. Přestože daňové příjmy stále tvoří zhruba půlku příjmů české pokladny (v roce 2022 před 1 600 miliard korun), transfery z Evropské unie se na celkové sumě podílely zhruba dvěma a půl procenty, což bylo loni kolem 40 miliard korun. Zdá se vám to málo? Je to skoro polovina ročního rozpočtu Prahy. Peníze navíc do státní kasy tečou přes různé mechanismy a nejsou přijímány rovnoměrně. 

Z jakých fondů k nám proudí evropské peníze? 

Financování skrze evropské fondy a nejrůznější dotační programy se obecně dělí do delších časových období, na která jsou pak Evropskou komisí alokovány konkrétní finanční balíčky. Nyní se nacházíme v rozpočtovém období pro roky 2021 až 2027 (resp. 2030), v rámci něhož by měla Česká republika obdržet přes 1 300 miliard korun skrze 3 hlavní mechanismy. 

Kohezní fond

Skrze Kohezní fond neboli Fond soudržnosti jsou Česku vypláceny evropské peníze již několik let a na toto rozpočtové období z něj můžeme vyčerpat asi 700 miliard korun. Spadají do něj nejrůznější operační programy v oblastech dopravy, vzdělávání, životního prostředí a dalších. Ty pak řídí příslušná ministerstva a čerpání dozoruje Ministerstvo pro místní rozvoj. V minulosti se z nich z velké části financovalo prodloužení metra A do Nemocnice Motol nebo modernizace onkogynekologického centra ve FN Ostrava. 

Národní plán obnovy 

V rámci Národního plánu obnovy dostane Česko asi 230 miliard korun, a to především na zotavení se z pandemie covidu. Řídit ho bude Ministerstvo pro místní rozvoj a zatím je pro Česko velká neznámá. Systém přidělování dotací je totiž založen na mnohem více proaktivním přístupu MPO vůči orgánům EU než v případě Kohezních fondů, kde peníze prostě přistanou na účtech ministerstva a až pak se na něco použijí.

Modernizační fond 

Modernizační fond má rozpočtové období až do roku 2030 a Česku by měl přinést kolem 400 miliard korun, což by ale v praxi mohlo být ještě mnohem víc. Peníze do něj totiž jdou přímo z poplatků za emisní povolenky, takže jejich výše se v závislosti na prodaném množství a ceně může lišit. A Česko má jejich vyplácení naprosto jisté. Financovat by měly především přechod na zelenou energetiky, výstavbu infrastruktury, podporovat firmy, které se věnují přechodu na zelené energie apod. Jak s nimi ale Ministerstvo životního prostředí, které bude mít celé rozdělování na starost, naloží, je otázkou.

financni_zdroje_pro_cr-2