Setkání s Jeho Svatostí dalajlamou

10.03.2023
„Setkání s Jeho Svatostí dalajlamou pro mě bylo mimořádně důležité. Je nezbytné, aby Evropa stála při Tibetském národu a zvedala povědomí o problémech, kterým čelí. Chci bojovat za práva Tibeťanů a podporovat jejich nárok na sebeurčení."

„Je důležité podporovat Tibetskou exilovou vládu a obyvatele Tibetu v boji za větší autonomii a lidská práva. Jako předseda Zájmové skupiny pro Tibet v Evropském parlamentu je mým posláním vystupovat jako hlas Tibeťanů na mezinárodní scéně.“

Tento výjezd byl příležitostí seznámit se s tibetskými obyvateli v exilu a vyjádřit svou podporu Tibetské exilové vládě a jejímu úsilí o svobodu a práva pro Tibeťany.

Více informací v tiskové zprávě.

image2

image3

image4

image5

image7

IMG_7450

IMG_7448

image12

image21

image41