Transparentnost a umělá inteligence: Budoucnost boje proti zneužívání evropských dotací

18.05.2023
Na následujících řádcích najdete odpověď na jednu velmi častou otázku, která mi chodí do zpráv.

Otázka:

Evropská unie je založena mj. na systému dotací. Z nich mnoho kazí hospodářskou soutěž, mnoho umožňuje naprosto nesmyslná čerpání, kdy jsou dotacemi pro dotace a prostě vyčerpáním kvót, viz např. aféra v Maďarsku - cesta v korunách stromů vykáceného lesa. Jak je možné, že si někdo z dotace postaví hotel a jiný je staví za vlastní peníze. Jak je možné, že projde dotace na továrnu či linku na toastový chléb? Na rozdělování dotací se podílí tisíce a tisíce úředníků, kteří by mohli dělat smysluplnější práci. Bez samoúčelného přerozdělování peněz, které se pak z velké části promrhají nebo zneužijí, by zemím zůstaly peníze na zlepšení dopravní infrastruktury a stavby celostátního významu.   

Odpověď:

Dobrý den. Vidím tu otázek hned několik, rád bych na ně odpověděl postupně.

Především chci na začátek říct, že naprosto souhlasím, že Evropská unie není v oblasti korupce a podvodů čistá. To je mimo jiné právě ten důvod, proč jsem se stal členem Výboru pro rozpočtovou kontrolu (CONT), kde se prakticky každý den věnuji tomu, aby evropské peníze nemizely v kapsách oligarchů a dalších šmelinářů.

Za poslední 4 roky jsem se proto věnoval například oběma rezolucím Evropského parlamentu o Andreji Babišovi, misím do členských států, seminářům o umělé inteligenci a sankcích, schválení mechanismu podmíněnosti na právním státu a mnoho dalším projektům, které přispívají k ochraně evropského rozpočtu.

Je potřeba si vyjasnit systém vyplácení dotací. Ty jsou z rozpočtu Evropské unie vypláceny jednotlivým členským státům. V případě České republiky a celé řady novějších členů EU ale platí, že jsme stále čistými příjemci – tedy že z EU rozpočtu dostáváme od vstupu vždy více peněz, než kolik jsme poslali.

Počet úředníků Evropské komise, která je zodpovědná za rozdělování evropských dotací členským státům, je v porovnání s jinými státními úřady velice malý – pracuje tam pouze zhruba 32 tisíc stálých a částečných zaměstnanců. Pro porovnání – ministerstvo financí ČR mělo v roce 2021 okolo 23 tisíc zaměstnanců. Zatímco ti jsou ale zodpovědní za Českou republiku s populací 10 milionů, zaměstnanci Komise se starají o populaci celé Evropy – nějakých 450 milionů.

Dotace jsou navíc velice užitečné pro regionální rozvoj, budování místní infrastruktury a dalších důležitých staveb a projektů, které pomáhají zlepšení jak místní, tak celostátní a celoevropské úrovně. Česká republika například byla schopna za evropské peníze postavit nebo zmodernizovat přes 1500 kilometrů silnic a dálnic. Co více, projekty na zlepšení infrastruktury se výrazně častěji staví v novějších členských státech EU, zatímco ty starší za to platí. Dvakrát podtrhnuto, ostatní evropské státy nám přispívají peníze na důležité projekty, které podpoří další vývoj infrastruktury ČR.

O tom, komu samotné peníze z fondů půjdou, rozhodují úřady členských států. Tady je samozřejmě neskutečně důležité, aby takové úřady rozhodovaly skutečně nezávisle. To se ale v zemích, jako je Maďarsko, kde jsou tito úředníci naklonění vládě, bohužel neděje. Podobné to bylo i v ČR v případě Andreje Babiše.

Proč tedy ale prochází dotace na projekty, jako byl Babišův Penam? No, v těchto případech často ve skutečnosti neprochází. Na správné nakládání s dotacemi dohlíží zmínění úředníci, kteří v případě, že byly dotace zneužity, peníze jednoduše zemi neodešlou. Státy totiž musí projekty nejdříve vyhotovit a až potom poprosit EU o proplacení. V těchto případech, jako je Penam, tak nakonec žádné peníze z EU neodešly.

Na správné uplatňování dotací také dohlížejí úřady jako Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) nebo Úřad Evropského veřejného žalobce, který má možnost takové podvody dokonce trestně stíhat. Je bohužel pravda, že část evropských peněz skutečně končí tam, kde nemá. 

Samozřejmě souhlasím, že ten systém není zdaleka ideální. To jsou také důvody, proč se snažíme prosadit větší kompetence těmto úřadům a především vznik transparentní a jednotné centrální databáze všech příjemců evropských dotací. Ty by mohly být navíc čitelné umělou inteligencí, která by případně problémy dokázala odhalit mnohem rychleji a efektivněji než běžní úředníci.

Pokud by takový systém vznikl, můžeme naprosto jednoduše dohledat, zda jde o problematickou dotaci, a včas ji zarazit. Mimochodem, pokud by ty peníze určené pro vyplácení dotací EU zůstaly v členských státech, nikdo nezaručuje, že by byly využity lépe, než jak tomu bylo doposud. Nebo že se nebudou rozkládat ještě hůř, než tomu bylo doposud.