Co nám přinese jednotný digitální trh?

28.10.2021
Jedním z přínosů evropských návrhů na regulaci internetu, Digital Services Act a Digital Markets Act, má být sjednocení pravidel pro online platformy v celé EU. Neuškodí si připomenout, proč vlastně jednotný trh máme a jaké výhody nám přináší.

Evropský jednotný trh je charakterizován čtyřmi svobodami: volným pohybem zboží, služeb, osob a kapitálu. Obzvlášť první dvě svobody umožňují českým firmám velmi snadno expandovat do zbytku Evropy a evropským firmám zase do Čech. To vede k lepším možnostem pro naše firmy a k větší volbě pro spotřebitele – zkrátka k větší efektivitě.

Nutnou podmínkou jednotného trhu jsou společné standardy u nejrůznějších výrobků a služeb. Tyto regulace bývaly v minulosti terčem kritiky a vedly k dojmu „přebyrokratizovaného“ Bruselu, který řeší každou drobnost. Jednotné standardy ale velmi pomáhají firmám, které dříve musely pracně dohledávat pravidla pro každou zemi, do které se chystaly expandovat. Samozřejmostí je také absence cel a jen minimální kontroly na hranicích.

Potřeba společného postupu platí i v regulaci digitální ekonomiky - to je to, čemu říkáme Jednotný digitální trh. Klíčové úspěchy v této oblasti jsou zrušení roamingových poplatků, ochrana osobních údajů skrze GDPR nebo omezení bezdůvodného omezování přístupu na základě lokality, tzv. geoblockingu (i když v tomto případě máme ještě co dohánět.)

Jednotná pravidla v online prostředí reprezentuje hlavně směrnice o elektronickém obchodu z roku 2000. Jak napovídá rok přijetí i samotný název, tato směrnice není adekvátní pro současné problémy online prostředí, ať už jde o cenzuru a mazání obsahu, monopoly nebo fake news. Všechny tyto problémy je také třeba řešit jednotně a vytvořit tak co nejlepší podmínky pro růst digitálních firem v celé EU. Naším cílem musí být úplné odstranění regulačních bariér mezi jednotlivými státy EU.

Občas přemýšlím nad tím, proč má Evropa v porovnání s USA tak tristní bilanci v digitálních inovacích. Myslím, že absence jednotných pravidel může být jedním z důvodů, byť tím hlavním je asi jazyková různost. Nicméně když v Kalifornii vyvinete třeba aplikaci, můžete ji téměř okamžitě nasadit ve všech padesáti spojených státech pro 330 milionů lidí. Abychom se tomuto ideálu co nejvíce přiblížili, by měl být jeden z hlavních cílů chystaných evropských návrhů.