PPEU

Dohoda o Brexitu: Sbohem Erasmu a díky za ryby

Dohoda o Brexitu: Sbohem Erasmu a díky za ryby

2021-01-18

Od 1. ledna již Británie není součástí evropského jednotného trhu a celní unie. Výsledek společného vyjednávání v podobě dohody o Brexitu přišel pozdě – britský parlament dohodu schválil 30. prosince, ještě se však čeká na schválení Evropským parlamentem i Radou EU a na závěrečnou právní kontrolu.

Dohoda, jejíž text má prozatím přes 1200 stran, ale začala zatím platit provizorně, aby na začátku roku nedošlo k chaosu na hranicím. Na její český překlad se můžete podívat zde.&from=EN) Já sám jsem vám popsal ty nejdůležitější oblasti, které ovlivní. Sice se nemusíme bát tarifů, dohoda ale bude velkou ranou pro sektor služeb a na hranicích začnou probíhat dlouhé celní kontroly. Co bude s daty a právy na soukromí, ještě nevíme. Skončí Erasmus.

Velký špatný

brexit_cerveny.png

Všechny služby ztratí přístup. Britské firmy si budou muset udělat pobočku v EU, aby mohly dál nabízet služby za stejných podmínek jako doposud.

Celní kontroly. Celní kontroly výrazně naruší hladkost vzájemného obchodu. Skutečně nepůjde jen o formalitu – v britském přístavním městě Dover se již staví parkoviště pro odbavení 1200 nákladních vozů.

Nejistá dohoda. Tzn. „re-balancing mechanism“ umožní oběma stranám na tu druhou uvalit tarify v případě, že jsou její podniky v neférové konkurenční nevýhodě. Uvalení tarifů je možné i tehdy, když tím chce jedna ze stran vyvážit vliv trh křivících dotací. Tyto záležitosti se budou řešit v rámci nezávislých rozhodčích řízení. Mechanismus rovnováhy sice do vztahu mezi EU a Británií vnáší spravedlnost, nicméně také bohužel znamená, že vlastně nic nemáme jisté – ani to, že se jedna ze stran například neuchýlí k tarifům. Toto není jediný ohled, ve kterém je dohoda značně nestabilní – v některých sektorech zahrnuje například přehodnocení podmínek za pevně stanovenou časovou dobu (většinou několik lety). Skutečnost je bohužel taková, že brexitové vyjednávání rozhodně jen tak neskončí.

Erasmus a studium. Velmi smutná zpráva je, že Británie – s výjimkou Severního Irska – se již nebude účastnit programu Erasmus, takže nebude probíhat žádná výměna mezi britskými a evropskými studenty. Boris Johnson místo toho sliboval zavedení jiného výměnného studentského programu, který by nebyl pouze evropský. Vyjednat dohody s každou zemí i univerzitou zvlášť a sladit studijní programy však může trvat spoustu let. Pokud budou chtít evropští studenti v Británii studovat celý program, vzroste jim oproti současné situaci školné dvakrát až třikrát a ztratí přístup k vládním půjčkám.

Data a finanční služby. V dohodě bohužel nenajdeme, co se stane s většinou osobních dat. Toto rozhodnutí by mělo přijít odděleně na začátku tohoto roku. To samé se týká i finančních služeb. Ani jedno není příliš dobrá zpráva, jelikož se ještě můžeme těšit na tvrdé boje. V Británii se dá očekávat pokles ochrany soukromí jednotlivce – to dokazuje například Facebook, který již oznámil, že jeho britští uživatelé budou z režimu evropských podmínek na ochranu soukromí nuceni přejít na ty americké, které jsou horší.

Různá pravidla pro různé země. Co se týče vzdělávacích kvalifikací pro jednotlivce či obchodních podmínek pro firmy, bude si je muset Velká Británie nechat uznat v každé zemi zvlášť. To povede k brzdění ekonomiky.

Roaming. Velká Británie přestane podléhat zákazu dodatečných poplatků za roaming. Obě strany se zavázaly k transparentním a rozumným podmínkám týkajících se poplatků, v každém případě si však Evropané při využívání mobilních sítí v Británii nejspíš připlatí.

Z čeho se radovat

brexit_zeleny.png

Žádné tarify ani kvóty. Nemusíme se bát tarifů ani kvót vztahujících se na zboží, se kterým se bude mezi Velkou Británií a Evropskou unií obchodovat. Toto je tak jeden z mála aspektů, kde se nic nemění. Začnou ale platit určitá omezení vztahující se na některé britské živočišné produkty – britské nevařené maso se například dostane do EU pouze za podmínky, že bude zmrazené alespoň na -18 stupňů.

Klimatická krize. Dohoda o Brexitu – jako první obchodní dohoda na světě – obsahuje velmi jasnou deklaraci o dosažení klimatické neutrality do roku 2050 a pokračující spolupráci obou subjektů na poli klimatické krize. Pokud se některá ze smluvních stran výrazně odchýlí od stanovených cílů, může to vést k postihům či dokonce úplnému zrušení Dohody. Takto silný závazek je v obchodních dohodách opravdu bezprecedentní a má potenciál posílit řešení klimatické krize jako zásadní geopolitické téma.

Vědecká spolupráce. Velká Británie se bude stále – a to samozřejmě i finančně – podílet na výzkumném programu Horizont Evropa, což pomůže udržet vědeckou spolupráci mezi Velkou Británií a zeměmi Evropské unie. Právě Horizont Evropa financoval práci některých výzkumníků, kteří později dostali Nobelovu cenu. To samé se týká programu Copernicus, který se věnuje dálkovému průzkumu země.

Regulace. Tam, kde se Británie již nemusí řídit pravidly Evropské unie, se dá očekávat, že se při spolupráci či obchodu stejně přikloní k unijním pravidlům. Je to především proto, že EU představuje mnohem většího hráče s naprosto autonomním trhem, na který se Velká Británie bude chtít nadále dostat.

Energetika. Pokud panovaly obavy o rozdělení energetických trhů EU a Velké Británie, tato dohoda je rozptýlila. Británie a EU se dohodly na přechodných ustanoveních, která zajistí například rozvoj a interoperabilitu energetické soustavy a také další spolupráci v plnění závazků vyplývajících z Pařížské dohody. Je tedy nepravděpodobné, že by Spojené království odešlo ze systému EU pro obchodování s emisemi.

Co je fér

brexit_modry.png

Víza. Britové budou potřebovat víza pouze v případě, že budou chtít v Evropě strávit více než 90 dní. Evropští turisté se víz při cestách do Velké Británie bát nemusí, nicméně od 1. října 2020 bude muset většina z nich do Británie cestovat pouze s pasem, ale už ne s občanským průkazem.

Jídlo. Evropská unie začne podrobovat tvrdým kontrolám britské zemědělské produkty. To samozřejmě vnáší překážky do jednotného trhu, nicméně je to důležité pro ochranu spotřebitelů. Evropská unie odvedla hodně práce v zavedení těch nejvyšších bezpečnostních standardů a v případě Velké Británie teď panují oprávněné obavy, že bude ty své snižovat, aby vyhověla především americkým firmám. Na to má samozřejmě země právo, ale nemělo by to ovlivnit kvalitu potravin Evropanů.

Bezpečnost. Britská policie a tajné služby budou odstřiženy od těch nejcitlivějších evropských databází. Britské tajné služby však dále uvidí zásadní data cestujících letadlem, informace o záznamech zločinů a další. To znamená, že budou stále moci spolupracovat s evropskými zeměmi na společných vyšetřováních terorismu a organizovaného zločinu. Británie už nebude členem Europolu, ale stále bude mít své lidi v jeho ústředí – její spolupráce tedy bude velmi podobná té, kterou má s Europolem USA.

Vznik meziparlamentního shromáždění. Ihned po schválení by měl Evropský parlament navázat kontakt s Dolní sněmovnou britského parlamentu.

Ryby. Právě rybářství bylo jedním z nejobtížnějších bojů vyjednávání. Boris Johnson za něj také sklidil kritiku od své vlastní země – dohoda je prý pro EU příliš výhodná. Zvyšování podílu britských lodí v britských vodách bude probíhat dlouhých pět a půl roku. Od roku 2026 může Británie do svých vod zakázat přístup lodím zemí EU, Unie však za to může uvalit tarify na britské ryby.

Severní Irsko a hranice. Panovaly velké obavy, co se bude dít na hranici Irska a Spojeného království. Severní Irsko se nakonec bude ve většina ohledů řídit pravidly Evropské unie a budou pro něj platit speciální celní pravidla. Předejde se tak výbušné situaci, kdyby by mezi těmito dvěma zeměmi vznikla klasická hranice.

Doprava. Dobrou zprávou je, že provozovatelé nákladní silniční dopravy neztratí svá práva přístupu na trh bez speciálních požadavků či povolení, bude však omezen počet pohybů, tedy vyzvednutí a doručení zboží, na území jiného státu. Podobně na tom je také letecká doprava: provozní a přeletová práva na mezinárodních linkách mezi Spojeným královstvím a EU se nemění, zvláštní povolení bude však potřeba pro provozování vnitrostátní přepravy na území Velké Británie, resp. EU.

Sen o jednotném trhu končí

Jakkoli má dohoda Unii i Británii bolet co nejméně, nenechte se zmást – rozhodně se nejedná o žádnou „volnější“ variantu dosavadní unie. Jak jsem již psal u možného udělení tarifů, je zde příliš mnoho věcí, kterými si nemůžeme být jistí. Debata okolo tarifů se navíc týká jen celkem malé části ekonomiky, dohoda například neříká nic moc o sektoru služeb. Británie volný trh opustila a s tím se zametlo pod stůl i desítky let trvající dědictví tvrdých vyjednávání, ze kterého těžily obě strany. Jednání samozřejmě budou pokračovat, ale podmínky budeme mít všichni trochu horší.