PPEU

Proč jsme díky EU svobodnější

Proč jsme díky EU svobodnější

Evropská unie svým občanům přináší významné výhody. Díky těmto garantovaným výhodám si v dnešní Evropě užíváme nejvyšší míry osobní svobody v historii. Rozhodně proto není pravdou, že nás EU omezuje. Naopak jsme v ní daleko svobodnější, než bychom byli bez ní.

Na víkend do Francie na koncert, do Německa na měsíc na brigádu

Každý občan EU má právo se svobodně pohybovat a pobývat na území členských států. Pro mladší generaci, která často směřuje za studiem nebo prací mimo ČR, dnes již naprosto samozřejmá věc. Přesto ještě před pár desítkami let to představovalo poměrně náročný úkol, před rokem 1989 to bylo navíc zcela nepředstavitelné. Dnes se mladý český student může klidně v pátek večer spontánně rozhodnout vycestovat na víkend do Francie na koncert nebo na týden do Německa na brigádu. Volný pohyb po území členských států tak významně rozšiřuje možnosti evropských občanů.

Volný pohyb v rámci Unie se totiž netýká pouze osob, nýbrž i zboží, služeb a kapitálu. Tím je odstraněná významná obchodní překážka, čímž se značně usnadňuje podnikání firmám i jednotlivým podnikatelům, kteří chtějí své produkty nebo služby nabízet i v dalších členských státech.

Právo volit po celé Evropě

S evropským občanstvím je spjaté právo volit ve volbách do Evropského parlamentu i v obecních volbách v členském státě, kde má občan své bydliště. V případě přestěhování do jiného členského státu se tak občan EU může svým hlasem podílet i na komunální politice v místě svého nového bydliště.

Evropský občan má také právo se obracet na orgány a poradní instituce EU ve svém jazyce. Občan může požadovat od orgánů informace, podat stížnost na jejich činnost Evropskému ombudsmanovi nebo předložit petici Evropskému parlamentu. Také může společně s dalšími občany zorganizovat Evropskou občanskou iniciativu. Ta představuje prostředek, kterým občané mohou vyzvat Evropskou komisi k vypracování určitého návrhu, který je občanskou iniciativou podpořen.

Sdílená diplomatická ochrana

Výhody EU však sahají i za její hranice. Občan EU má právo v zahraničí žádat o diplomatickou a konzulární ochranu od kteréhokoliv členského státu EU, pokud jeho stát nemá v dané zemi své zastoupení. Tato sdílená diplomatická ochrana evropských občanů může v některých vypjatých momentech i zachraňovat lidské životy.

Kromě významného posílení osobních práv evropských občanů ale EU posiluje i samotné členské státy. Ať už se jedná o pozitivní efekt na jejich ekonomiky prostřednictvím obchodní výměny na prosperujícím evropském trhu nebo při společném vyjednávání s jinými státy nebo mezinárodními korporacemi. Evropská unie jako platforma sdružující požadavky členských států chrání jejich suverenitu, která by jinak byla vystavena napospas velkým hráčům světové politiky.

V neposlední řadě pak Evropská unie podporuje mírový rozvoj na evropském kontinentu. Pro dodržování občanských práv a prosperitu členských států je mír tím nejdůležitějším prvkem, bez kterého by žádnou ze svobod, které nyní máme, nebylo možné rozvíjet a využívat.

Článek byl vydán na webu Krajské listy, kterému děkuji za laskavou podporu.