Fit for 55 aneb proč je dobře, že už si od roku 2035 nebudeme moci koupit nové auto na fosilní paliva?

11.11.2022
Fit for 55 je soubor opatření, které mají zajistit snížení čistých emisí skleníkových plynů EU o 55 % do roku 2030 oproti roku 1990. Jedná se o dílčí krok, jak dosáhnout v roce 2050 klimatické neutrality, která byla odsouhlasena Radou a Evropským parlamentem.

Nedílnou součástí tohoto balíčku je zajištění vyvážené a spravedlivé transformace veškerých dotčených odvětví, posílení inovací i konkurenceschopnosti průmyslu EU a zároveň zajištění rovných podmínek vůči subjektům ze třetích zemí. 

Čerstvá zpráva Mezivládního panelu pro klimatickou změnu (IPCC) ukazuje, že emise skleníkových plynů i teplota stále stoupají a průvodní jevy, jako jsou častější projevy extrémního počasí, tornáda, záplavy nebo požáry, stále častěji pociťujeme v praxi. Aby bylo možné udržet dopady globálního oteplování pod kontrolou, potřebujeme podle Mezivládního panelu IPCC udržet oteplování planety hluboko pod 2 °C oproti hodnotám před průmyslovou revolucí. Klíčem k tomu je právě uhlíková neutralita, k jejímuž dosažení se již přihlásily státy zodpovědné za téměř 90 % světových emisí oxidu uhličitého (2022/2). V Česku je za nejvíce emisí (40 %) zodpovědný energetický sektor, na druhém místě je průmysl s 20 % a na třetím doprava, která se na celkových emisích podílí 16 %. 

Jakých oblastí se Fit for 55 týká? 

Balíček obsahuje celkem třináct částí: některé jsou zcela nové návrhy, jiné „pouze“ revize stávající legislativy. Nově zaváděná opatření zahrnují strategii pro udržitelné lesnictví, ekologizaci námořního a leteckého sektoru, ochranu evropského průmyslu a v neposlední řadě také sociální fond pro zmírnění následků přechodu k čisté energetice. Spolu s revizí řady směrnic a nařízení z oblasti energetiky, obnovitelných zdrojů energie a alternativních paliv či využívání půdy tak dohromady dávají celek, který jasně říká, čeho chce Komise dosáhnout, jakými nástroji a kde na to všechno vezmeme peníze. 

Elektromobilita

Jednou z nejdiskutovanějších oblastí je plánovaný zákaz prodeje aut na fosilní paliva v EU od roku 2035, tedy za 13 let. K tomu je zásadní zmínit, že během této doby proběhne řada klíčových opatření, díky kterým budou elektroauta spotřebitelsky výhodnější variantou. Pořizovací cena díky intenzivnímu výzkumu baterií a dalších součástek bude srovnatelná s cenou aut na fosilní paliva před rokem 2030, nehledě na to, že v té době již bude dostupná celá řada „ojetých elektrovozů“, které se v současné době na trhu v podstatě nevyskytují. V rámci Fit for 55 se také předpokládá s masivní výstavbou rychlodobíjecích stanic, jelikož mimo velká města jich v současné době není dostatek. V následujících 10 letech by však měly vzniknout na každých 60 kilometrech všech hlavních evropských tahů. A již v příštím roce bychom se v Česku mohli dočkat i zatím nejrychlejších nabíjecích stanic od ABB, které zvládnou dobít auto na 100 km dojezdu za 3 minuty.

Důležitým aspektem je, že tři ze čtyř nových aut v Česku pořizují firmy a pouze jednu třetinu domácnosti. Rozvoji trhu s elektromobily by tak již v následujících letech mohly pomoci další pobídky a výhody, třeba rychlejší odpisy. Pro typického Čecha, který najede v průměru 32 km za den, může být výhodou elektroojetiny například to, že díky absenci spalovacího motoru a dalších snadno pokazitelných součástek je jeho provoz dlouhodobě násobně levnější.

2035_elektro_fosil

A kde vezmeme potřebnou elektřinu? 

Pokud by podíl elektomobilů na českých silnicích stoupl například o 20 %, ušetřili bychom asi 1,4 miliardy litrů pohonných hmot ročně. Celková spotřeba všech těchto aut by tak představovala přibližně jeden blok jaderné elektrárny Dukovany. Vzhledem k tomu, že velkou část elektřiny, kterou vyrobíme, vyvážíme (vloni to podle dat Energetického regulačního úřadu bylo 10,2 TWh), máme i pro prudký vzestup počtu elektromobilů dostatečnou rezervu. 

Z dlouhodobého hlediska se však rozhodně neobejdeme bez rozvoje využívání obnovitelných zdrojů energie. Potenciál větrné energie v ČR je až 28 % současné spotřeby (AV ČR), potenciál solární energie dalších 27 % (EGÚ Brno), ty zatím zdaleka nevyužíváme tak, jak by bylo možné.