PPEU

HOAX: Antibiotika pro zvířata nikdo zakazovat nechce

HOAX: Antibiotika pro zvířata nikdo zakazovat nechce

2021-09-09

Českým internetem bouří nová poplašná zpráva, Evropská unie chce prý zakázat používání antibiotik pro zvířata. Údajným původcem zla je výbor ENVI Evropského parlamentu, který prý zákaz požaduje. Výbor ENVI sice v červnu přijal k tématu usnesení, ale zákaz z něj rozhodně nevyplývá.

Problém souvisí s používáním antiobiotik v zemědělství. V průmyslově fungujících velkochovech je bežné neustále přisypávat antibiotika do krmiva všem zvířatům, bez ohledu na to, jsou-li nemocná, nebo ne. Tato praxe je v dlouhodobém měřítku velmi škodlivá, protože mikrobi si na antibiotika zvyknou a ta přestanou účinkovat. V odborných kruzích se proto dlouhodobě diskutuje o tom, jak plýtvání antibiotiky omezit, aby ve skutečně závažných případech účinkovala.

Debata výboru ENVI se točila okolo reakce Evropské komise na doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO), která doporučila toto plýtvání antibiotiky omezit. Konkrétně v případě cenných antibiotik, která jsou z dobrých důvodů vyhrazena jen pro lidi. Ve svém usnesení Výbor varuje, že Komise doporučení WHO ignoruje. A vyzývá Komisi, aby se v souladu s doporučeními WHO zařídila.

Výbor zároveň pamatuje na situace, kdy jsou zvířata skutečně nemocná a nasazení antibiotik může pomoci zachránit jejich život. Speciálně to zmiňují body 6. a 7. usnesení (spěchající čtenář snadno ověří, že tyto body jsou na poslední stránce), které požadují výjimku pro použití v oprávněných případech.

Nejsem členem výboru ENVI, podobně jako nikdo z Pirátů. Pouze mi vadí chování některých kolegů europoslanců z frakce ID (političtí spojenci české SPD), kteří šíření této poplašné zprávy používají jako nástroj pro nahánění levných politických bodů. Máte-li ve svém okolí pejskaře nebo chovatele jiných zvířat, kteří se touto poplašnou zprávou cítí ohroženi, odkažte jim, prosím, tento článek s vysvětlením, jaká je pravda. Antibiotika pro nemocná zvířata nikdo nezakazuje.

image-b5f6d7c9-4332-451a-8d9f-7b8fe50bc657.jpg