PPEU

Hoax: Evropská unie chce zavést Daň z masa

Hoax: Evropská unie chce zavést Daň z masa

2020-02-11

Šíří se nový hoax, Evropská unie chce údajně zavést daň z masa. Dezinformaci přinesl server Parlamentní listy s odkazem na Facebookovou stránku Institut 2080. Ve skutečnosti se žádná podobná daň nechystá, naopak vegetariánům hrozí přejmenovávání některých jejich oblíbených potravin.

V článku Parlamentních listů je obviňována frakce Zelených/Evropská svobodná aliance, jejímiž členy jsou i Piráti, a sociálně demokratická frakce. Tvrzení vychází ze skutečnosti, že nizozemská organizace True Animal Protein Price Coalition (TAPP) prezentovala během konference na půdě Evropského parlamentu závěry, ze kterých vyplývá, že současná výroba masa zanechává významnou ekologickou stopu. Podobné konference nejsou nic výjimečného – poslanci je pořádají, aby se setkali se zástupci organizací, které se vznikajícími zákony zabývají, a zjistili si jejich pohled na věc. V žádném případě to ovšem nezavazuje jednotlivé poslance (nebo celou jejich frakci) se doporučeními účastníků konferencí řídit. Obvykle to ani nelze, protože na konferencích bývají prezentovány pohledy na věc, které si vzájemně odporují.

Skupina Zelení/Evropská svobodná aliance tato doporučení ani nikdy neprobírala. Jediným zdánlivě souvisejícím bodem zařazeným na pořad jednání bylo označování vegetariánských potravin. Evropská komise totiž zvažuje zákaz názvů jako „sojové mléko“ nebo „vegetariánské kuřecí“ pro potraviny rostlinného původu, které jsou obdobou živočisných produktů. Převažující názor v rámci frakce byl odmítavý, což vzhledem ke zkušenosti s „pomazánkovým máslem“ a „tuzemským rumem“ osobně považuji za jedinou rozumnou odpověď na podobné nápady.

Málo se to zmiňuje, ale pro změnu evropských zákonů je třeba souhlasu Evropského parlamentu a Rady Evropské unie. V Radě jsou reprezentovány vlády členských států. Na změnu daňových zákonů je navíc zapotřebí jednomyslného souhlasu Rady, tj. všech vlád států Unie. Z 27 států EU působí Zelení pouze ve 4 vládách (Švédsko, Finsko, Lucembursko a Rakousko), což má k zajištění jednomyslného souhlasu 27 zemí skutečně velmi daleko.

Rád bych dodal, že já, podobně jako řada dalších Pirátů, maso běžně jíme. Jsme si vědomi, že to s sebou nese značnou ekologickou zátěž. Nejsme spokojeni s podmínkami, které panují v současných průmyslových velkochovech zvířat. Mnoho z nás se snaží svou vlastní spotřebu masa cíleně omezovat. Vždy jsme ale respektovali a budeme respektovat svobodu volby. Rozhodnutí přestat jíst maso musí být dobrovolné s ohledem na vlastní svědomí.

Dodatek

Článek Parlamentních listů vychází z titulku zprávy serveru Euractiv. Když se hoax začal šířit, vydal Euractiv vysvětlení. Obsahově rozšiřuje výše uvedené.