Piráti chtějí ušetřit peníze a přesunout celý Evropský parlament do Bruselu

01.06.2020
Piráti a mnoho dalších europoslanců z různých politických frakcí chtějí změnit zajeté zvyklosti, zrušit sídlo Evropského parlamentu ve Štrasburku a přesunout kompletní evropskou inistuci do Bruselu. Poslali jsme proto dopis předsedům Evropského parlamentu, Evropské rady, Evropské komise a také francouzskému prezidentovi Emmanuelu Macronovi.

Současná koronakrize ekonomicky postihuje miliony lidí v Evropě a tragicky vzala mnoho životů. Evropský parlament nyní musí převzít odpovědnost a sdílet společné břemeno, protože je nejvyšším evropským přímo voleným orgánem.

Rádi bychom tedy zřídili pouze jedno sídlo Evropského parlamentu v Bruselu a zrušili dosavadní praxi nesmyslného dojíždění do Štrasburku. Naše výzva už získala většinovou podporu v usnesení Parlamentu o udělení absolutoria za rok 2018, které bylo přijato dne 13. května 2020. Koncept několika parlamentních sídel se stal zcela zastaralým.

Finanční a environmentální náklady spojené se stěhováním z jednoho sídla Parlamentu do druhého, zejména v době digitálně propojené Evropy, jsou extrémně vysoké a těžko ospravedlnitelné. Konkrétně se náklady na dvě parlamentní sídla vyšplhají každoročně na více než 114 milionů eur a odpovídají za více než 67 % uhlíkové stopy Parlamentu.

Celý dopis naleznete zde.