Piráti dnes podpoří návrat remízků a mokřadů do naší krajiny

12.07.2023
Štrasburk, 12. července 2023 – Obnova a rozšíření přírodních biotopů, mokřadů nebo remízků má zajistit dnes schvalovaný zákon o obnově přírody. Ten počítá také s větším množstvím zeleně ve městech, což má zlepšit klima. V plánu je také obnova 25 000 km říčních koryt do jejich přírodních podob. Schválení zákona by podle Pirátů vedlo k návratu původních ekosystémů, ale také snížení skleníkových plynů. Dnešní hlasování bude těsné zejména kvůli nevoli evropských lidovců.

Zákon o obnově přírody je důležitým krokem k tomu vrátit do krajiny život. Zajistí rozšíření a obnovu přírodních biotopů, ale také více zeleně ve městech. Díky zakládání remízků pomůže volně žijícím živočichům. Obnova mokřadů a rašelinišť zase omezí sucho, které každým rokem víc a víc trápí i nás v České republice. To vše jsou kroky, které budou mít zásadní dopad na stav přírody, a já jsem rád, že je dnes můžeme podpořit,“ vzkázal před hlasováním pirátský europoslanec a kvestor Evropského parlamentu Marcel Kolaja. 

Příroda kolem nás pomalu umírá. Úplné vyhynutí hrozí asi milionu druhů rostlin a živočichů a tempo vymírání neustále zrychluje. Kromě zvířat a rostlin na naši nezodpovědnost vůči planetě doplatíme i my, protože ačkoliv si to občas neuvědomujeme, na přírodě jsme závislí. Bez opylovačů, tedy například motýlů nebo včel, nebude ani jídlo na našich stolech,“ dodává Kolaja. 

Podle europoslance Mikuláše Peksy je zákon o obnově přírody jedním z nejpodstatnějších pilířů tzv. Green Dealu. „Zdravá příroda je naše nejcennější bohatství. Čistí nám vzduch a vodu, mírní extrémní vedra, záplavy i požáry, je naším největším spojencem v boji proti změně klimatu. Obecně je naší zodpovědností udržovat přírodu v takovém stavu, aby dobře fungovala i v příštích generacích. Hlasování o zákoně o obnově přírody je proto jedním z nejdůležitějších rozhodnutí v rámci Green Dealu. Bohužel, i vzhledem k blížícím se eurovolbám, nabylo hlasování o podpoře evropské přírody podobu levného politického souboje,“ přibližuje Peksa.

Zákon počítá také s cílem obnovy biodiverzity na mnohé zemědělské půdě. To ale neznamená, že by farmáři museli tuto půdu přestat využívat. Pouze budou muset zajistit částečný návrat například remízků nebo mokřadů, což je důležité pro udržení vody i návrat některých druhů zvířat, upozorňují Piráti. 

Celou problematiku zákona a nevole EPP chránit přírodu vysvětluje Mikuláš Peksa ve videoblogu.