Piráti tlačí Evropský parlament k úsporným opatřením a transparentnosti

21.05.2020
Pirátům v Evropském parlamentu se podařilo shromáždit většinovou podporu pro **[výzvy požadující transparentnější a úspornější fungování Parlamentu coby veřejné instituce](https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0084_EN.html)**. To však není dost.

Jakožto aktivní člen Výboru pro rozpočtovou kontrolu jsem podrobně prostudoval výdaje Parlamentu a navrhl jasná politická doporučení pro lepší využívání peněz evropských daňových poplatníků, zahrnutá do ustanovení o udělení absolutoria.

Především v současném kontextu globální pandemie a vážné ekonomické krize, která bude následovat, by EU měla zajistit, aby v jejích institucích nedocházelo ke zneužívání finančních prostředků, a své dotace poskytovat těm, kteří je nejvíce potřebují.

Hlavní z návrhů je zřízení pouze JEDNOHO sídla Evropského parlamentu. V současnosti se využívá několik budov v Bruselu, Lucemburku a Štrasburku, a tím nutí tisíce zaměstnanců, poslanců a úředních aut ke každotýdenním přesunům mezi těmito lokalitami. To není jen neefektivní a náročné na čas – dle Evropského soudního dvora náklady na provozování několika parlamentních sídel dosahují více než 114 milionů eur ročně. Tato situace není nadále udržitelná, a to jak z finančního, tak z ekologického hlediska.

Všichni poslanci Evropského parlamentu by také v zájmu zvýšení transparentnosti a odpovědnosti měli své příspěvky na všeobecné výdaje využívat pouze pro činnosti související s prací. Měli by uchovávat všechny záznamy o výdajích, podléhat kontrole ze strany nezávislých auditorů a nevyčerpané peníze po konci mandátu vrátit. V současnosti je pouze možné zveřejňovat dobrovolné audity. To však pochopitelně nestačí a my se proto nadále budeme zasazovat o to, aby zveřejňování všech výdajů spojených s prací bylo povinné. Pirátské výdaje v europarlamentu naleznete přehledně a transparentně zde.

Zasadili jsme se také o zavedení nových pravidel v oblasti zveřejňování informací o jednáních mezi poslanci Evropského parlamentu a zástupci zájmových skupin, jako jsou lobbisté. Tato data nyní budou muset být veřejně přístupná v otevřeném a strojově čitelném formátu, což zvýší transparentnost. Budou také propojena s Rejstříkem transparentnosti, který obsahuje seznam všech firem a organizací, které se snaží v jednáních s evropskými zákonodárci prosazovat své zájmy. V současnosti je využíván pouze na dobrovolné bázi, ale my se domníváme, že poslanci by měli mít povinnost informovat občany, s kým se ve výkonu funkce setkávají.

Evropský parlament celkově podporuje digitalizaci, a to především prosazováním bezpapírové veřejné správy. My však žádáme o rozvoj dalších digitálních nástrojů, jako jsou například nástroje umožňující videokonference či decentralizovaná cloudová úložiště, která by nám v budoucnu umožnila vykonávat zásadní zákonodárnou činnost efektivněji, a to především v kontextu globální pandemie, kdy je nezbytný společenský odstup. Tyto nástroje by také napomohly ochraně životního prostředí a úspoře zdrojů. Ve 21. století by volení zástupci evropských občanů měli mít možnost pracovat odkudkoliv z celé Evropy.