Protlačili jsme podmínku právního státu pro evropské peníze - EU přestane dotovat státní oligarchy a autoritáře

06.11.2020
Konečně! Po dlouhých dvou letech vyjednávání se podařilo dosáhnout toho, že se evrospké instituce shodly na důležité podmínce pro čerpání peněz z EU – dodržování principů právního státu.

Podmínka se bude vztahovat na všechny evropské fondy. Pomocí vyjednávání a rezolucí v Evropském parlamentu se nám podařilo zatlačit na ostatní evropské instituce v takzvaném trialogu a cesta ke schválení fodnu na pomoc ekonomikám zasaženým pandemií je volná.

Vyjednaná podmínka je klíčový bod, který zastaví financování evropskými penězi těch členských států, které jednoduše nedodržují právní stát. Evropští daňoví poplatníci tak už nebudou sponzorovat na vládu napojené oligarchy nebo na dotacích závislé autoritářské režimy. Dodržování zásad právního státu znamená, že zákony v členských státech musí být vždy veřejně vyhlášeny, nezávisle posuzovány a musí být v souladu s mezinárodním úmluvami o lidských právech. Zvláštní pozornost bude věnována případům, kdy stát nedokáže zabraňovat střetu zájmů. Zároveň se bude pozornost upírat na země, kde současná vláda ohrožuje nezávislost soudů nebo kde neexistují dostupné opravné prostředky, kterými se mohou běžní občané bránit proti státním nespravedlnostem.

Velkým problém EU bylo doposud to, že nedokázala efektivně po zemích vymáhat, aby dodržovaly právo a demokratické principy. Dlouhodobé a systematické zneužívání evropských peněz bylo na denním pořádku a EU byla bezzubá. A to i přes to, že základní demokratické principy jsou zakotveny přímo v základní DNA Unie.To se ale nyní mění. Kdo nebude hrát fér, nedosáhne na evropské peníze, což je dost velká páka na to, aby si státy své chování rozmyslely.

Návrhy na pozastavení výplaty peněz by měla předkládat Evropská komise. Státy budou její návrhy stvrzovat kvalifikovanou většinou – to znamená, že pro návrh musí hlasovat 15 z 27 zemí, což musí reprezentovat alespoň 65 % evropské poulace. Zároveň země nemůžou nic odkládat a musí hlasovat do tří měsíců. To je opravdu důležitá věc, protože pokud bychom se řídili tím, že všechno musí projít jednomyslně, nařízení by opět bylo k ničemu. Žádný stát nebude hlasovat pro to, aby přišel o obrovské peníze. Obzvláště pokud ho ovládá korupční chobotnice, která z těchto peněz žije.

Je také postaráno o to, aby nezodpovědné chování vlád nedopadalo na obyčejné lidi nebo malé a střední podniky, které by měly na peníze v nějakém z programů nárok. Pokud EU výplatu peněz zakáže, členský stát musí zaplatit částku těmto lidem z vlastního rozpočtu. Pokud členský stát peníze nevyplatí, koneční příjemci peněz si budou moci jednoduše stěžovat Evropské komisi. A to samozřejmě znamená, že stát bude dál sankciován za to, že poškozuje své vlastní obyvatele.

Tato dohoda je sice slabší, než jsme v Evropském parlamentu navrhovali, pořád je to ale obrovský krok dopředu. Pevně doufám, že se tento nástroj podaří funkčně implementovat, a zabráníme tak zneužívání evropských peněz. Je také potřeba bedlivě koukat, kdo bude pro a kdo bude proti. Klid na práci a dělení peněz fakt nestojí za umožnění podpory parazitům a autoritářům.

citace2-3.png