Dohled nad digitálními giganty potřebujeme jako sůl. Firmy se musí začít prát o zákazníky

02.11.2021
Digitální firmy se stávají stále většími. Proč je jejich regulace potřeba?

Firmy jako Facebook, Apple, Google nebo Amazon jsou někdy označovány zkratkou VLOP – Very Large Online Platforms, česky velmi velké digitální platformy. Tato zkratka je trefná, vystihuje totiž jejich hlavní problém  – jsou velmi velké. A jako v každém monopolním odvětví, i zde má nízká konkurence negativní dopad na inovace, férové tržní prostředí a v konečném důsledku i na uživatele. 

Ve výboru ITRE a ECON Evropského parlamentu pracuji na návrhu Digital Services Act, který má na tyto firmy dohlížet. Nejde přitom o to je jakkoliv „trestat za úspěch“ – naopak je potřeba přiznat, že digitální firmy stojí za spoustou skvělých inovací a služeb. Cílem má být vytvoření rovných podmínek pro všechny, aby noví hráči měli stejnou šanci na úspěch jako kdysi Google nebo Facebook.

V jistém smyslu potřebujeme návrat o dvacet let zpět, kdy se technologické firmy musely o zákazníky prát a předhánět se v tom, kdo nabídne kvalitnější produkt.

Část odpovědnosti za dnešní stav jde i za úřady. Myslím, že zpětně můžeme říci, že Evropská komise neměla schválit nákup WhatsAppu a Instagramu Facebookem. Místo toho, aby spolu tyto tři firmy soutěžily například v ochraně soukromí nebo v ceně reklamy, se děje přesný opak. Ve Facebooku se soustředí hlavně na udržení současného stavu a na hledání právních kliček v GDPR, aby mohli používat osobní údaje uživatelů napříč platformami. Stejně tak jsme všichni odkázáni na netransparentní algoritmy těchto sítí, které určují, jaký obsah se nám zobrazí a jaký ne.

Pak jsou tu i další praktické problémy. Google a Apple jsou „branou“ k miliardám mobilních zařízení a konkurence v tomto odvětví již prakticky neexistuje (viz graf). Jakýkoliv vývojář mobilních aplikací je tak odkázán na obchodní podmínky těchto dvou firem, včetně jejich tučných provizí. A naopak, některé aplikace Google propaguje tak silně, že je ze svých mobilů ani nemůžete odinstalovat. Tyto gatekeepery (česky by šlo říct „žáby na prameni“) chce EU řešit prostřednictvím druhého návrhu, Digital Markets Act.

Pravidla pro digitální monopoly by měla být přiměřená a férová, ale hlavně účinná. Cílem není trestat stávající giganty, ale vytvořit prostor pro růst nových. O konkrétních návrzích zákona, který budu prosazovat, budu mluvit příště.