PPEU

Přes 30 pozměňovacích návrhů zefektivní a vylepší zásadní nástroj pro pomoc státům

Přes 30 pozměňovacích návrhů zefektivní a vylepší zásadní nástroj pro pomoc státům

2020-09-12

V současnosti pracuji v roli stínového zpravodaje* na vývoji nástroje pro technickou podporu. O co jde a proč by vás to mělo zajímat?

Velmi zjednodušeně se jedná o nástroj, který má pomáhat členským státům s výzkumem, reformami a přizpůsobením se novým situacím. Potřebujete poradit, jak přeorientovat region závislý na uhlí novým směrem? Nástroj pro technickou podporu vám může pomoci. Snažíte se o digitalizaci státní správy? Není problém, zažádejte si o peníze a pomoc. Připravujete velkou systémovou reformu sociálních dávek? I s tím tenhle nástroj dokáže pomoci, protože takový úkol může snadno přesáhnout kapacitu jednotlivých států. Nástroj pro technickou podporu vám dá přístup k radám i finanční podpoře a umožní potřebné reformy skutečně provést.

Musím říct, že základní smysl nástroje mi přijde velice dobrý. Neumožňuje sice sám o sobě obrovské investice, ale pomáhá státům fungovat efektivněji a také využívat prostředky ze všech ostatních zdrojů smysluplněji.

Původní návrh ale obsahoval celou řadu prvků, které se mi moc nelíbily. Celkový rozpočet na nástroj byl příliš nízký, nebylo dostatečně zaručeno, že prostředky budou využity férově, a především jsem v něm viděl obrovský nevyužitý potenciál.

Předložil jsem proto přes 30 pozměňovacích návrhů s jasnými cíli: zvýšit rozpočet na nástroj a zlepšit jeho transparentnost i férovost nastolením jasných pravidel pro kontrolu. Za tímhle účelem jsem také navrhl, aby celý nástroj fungoval na základě aktů v přenesené pravomoci, což zaručuje větší kontrolu Evropskému parlamentu. Myslím si také, že by se měly zavést technické parametry, vyžadující, aby v rámci nástroje byla všechna data navždy dostupná ve strojově čitelném formátu, což nám výrazně pomůže s jejich analýzou. Umožní nám to také zaručit, že finanční prostředky budou využity spravedlivě a bez podvodů, a s přesnějšími daty budeme také schopni vytvářet lepší politická opatření.

Tento nástroj má také jeden aspekt, který by mohl být skutečně přelomový. Zasazuji se o to, aby všechna data, která se sesbírají v rámci vývoje projektů podporovaných tímto nástrojem, byla přístupná veřejnosti. A nejen to – veřejné by měly být i všechny studie, softwarové nástroje a další vedlejší produkty, jako třeba specializovaný výzkum. Nástroj by se měl řídit zásadou „veřejné peníze, veřejné výsledky“.

Nástroj pro technickou podporu je smysluplná věc, která se může stát hnací silou skutečných státních reforem. Já však věřím, že když se budeme snažit o otevřenější a lepší tvorbu politiky, zlepší to taky tento nástroj.

Co si o tom myslíte vy? Napadá vás, jaké reformy byste mohli pomocí tohoto nástroje zavést ve vaší zemi?


*Zpravodaj je - jako každý poslanec Evropského parlamentu - členem jedné politické skupiny, nebo je nezařazený. Ostatní politické skupiny, které chtějí sledovat postup vypracovávání zprávy, mohou určit jednoho ze svých poslanců jako stínového zpravodaje. Stínový zpravodaj hraje důležitou roli při projednávání tématu, kterého se zpráva týká, ve své politické skupině. Proto jsou stínoví zpravodajové podstatní pro vyjednávání kompromisu při přípravě zprávy.