Solární střechy do devíti měsíců. Evropský parlament chce podpořit jednodušší pravidla pro zapojování obnovitelných zdrojů

15.12.2022
Štrasburk, 13. prosince 2022 – Evropský parlament bude jednat o rychlejším povolování nových obnovitelných zdrojů. Úřady by měly mít jasné lhůty, dokdy musí vyřídit papírování spojené s instalací fotovoltaik nebo tepelných čerpadel. U prioritních projektů, jako jsou solární střechy nebo větrné farmy v průmyslových lokalitách, chceme mít všechna potřebná razítka vydaná do devíti měsíců, včetně samotného připojení do sítě, říkají Piráti.

Od chvíle, kdy Rusko zahájilo válku na Ukrajině, vidíme velké množství nových projektů výstavby obnovitelných zdrojů. Dostupná energie zajímá firmy i domácnosti. Shodli jsme se proto na nových pravidlech pro jejich povolování. Zrychlení administrativy pomůže hlavně těm projektům, které jsou víceméně intuitivní, jako jsou solární panely na střechách, instalace obnovitelných zdrojů v průmyslových areálech nebo na brownfieldech,“ vysvětluje Mikuláš Peksa, pirátský europoslanec, který působí mimo jiné ve Výboru Evropského parlamentu pro průmysl, výzkum a energetiku.

Evropský parlament v nových pravidlech také jasněji rozlišuje mezi jednotlivými obnovitelnými zdroji. Snazší povolování se tak netýká třeba lánů řepky, kterou je možné zpracovat na biopaliva. Jednodušší podmínky budou mít naopak inovativní technologie nebo chytrá řešení zaměřená na zapojování obnovitelných zdrojů do vytápění.

Rychlejší povolování nových obnovitelných zdrojů je součástí plánu REPowerEU, který navrhla Evropská komise v reakci na rozpoutání ruské války na Ukrajině. Plán počítá s rychlejším zapojováním solárních a větrných zdrojů, bateriových a jiných úložišť energie nebo třeba tepelných čerpadel. Podíl obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě energie v EU by díky tomu měl do roku 2030 stoupnout na 45 % namísto původně předpokládaných 40 %. To spolu s dalšími opatřeními usnadní snížení energetické závislosti na Rusku a umožní snížit spotřebu zemního plynu.

Nová pravidla povolování včetně celého balíčku REPoweEU budou po schválení Evropským parlamentem projednávat zástupci Evropského parlamentu, Komise a jednotlivých členských států v takzvaném trialogu. Pokud dosáhnou shody rychle, změny by mohly začít platit už od příštího roku.