Týdenní přehled 8. - 14. května

12.05.2023
Týdenní souhrn z plenárního zasedání ve Štrasburku  – souhlas s ratifikací Istanbulské úmluvy na evropské úrovni, nařízení o snížení emisí metanu, nový rámec EU pro městskou mobilitu, ​posílení výzkumu a vývoje v oblasti kritických technologií, hospodaření institucí Unie v roce 2021.

ZE ŠTRASBURKU

 • Konec sexualizovanému a domácímu násilí! V Evropském parlamentu ve Štrasburku jsme dali zelenou Istanbulské úmluvě. Finálně jsme tak potvrdili souhlas s ratifikací Úmluvy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácímu násilí Evropskou unií. Úmluva tak začne platit na evropské úrovni, tedy v oblastech, kde má Evropská unie kompetenci. Jde o úspěch, ale zároveň je nezbytné, aby se k plnému plnění Úmluvy zavázaly všechny členské země. Celá tisková zpráva ZDE.

 • S dalšími europoslanci jsme v tomto týdnu přijali nařízení o snížení emisí metanu v odvětví energetiky s cílem dosáhnout plánů EU v oblasti klimatu a zlepšit kvalitu ovzduší. Jedná se o první celoevropskou legislativu zaměřenou na snížení emisí metanu. Nařízení má za cíl snížit emise metanu v EU do roku 2030, posílit povinnosti provozovatelů opravit úniky metanu, zakázat odvětrávání a spalování metanu a kontrolovat dovozy fosilní energie.​​​​​​​
 • Na plénu jsme v tomto týdnu schválili i rozhodnutí o navýšení makrofinanční pomoci pro Moldavsko o dalších 145 milionů eur, s cílem pomoci pokrýt část dalších finančních potřeb na stabilizaci ekonomické situace země v roce 2023.

 • Dalším důležitým bodem rozpravy a hlasování byl nový rámec pro městskou mobilitu. Jasnou většinou jsme nový rámec EU pro městskou mobilitu schválili. Přinese nová řešení pro zelenější, digitalizovanou a multimodální budoucnost dopravy ve městech, zajistí větší bezpečnost silničního provozu a přechod na udržitelnou dopravu, jako je sdílení aut, veřejná doprava nebo cyklistika, a sníží dopravní zácpy ve městech a emise uhlíku. Jak hlasovali jednotliví čeští europoslanci? To najdete v GRAFICE.

 • Ve středu jsme schválili plnění rozpočtu EU na rok 2021 pro většinu unijních institucí, s výjimkou Evropské rady. Rok 2021 byl velice náročným rokem, pandemie totiž stále vyžadovala krizové reakce i přizpůsobení pracovních podmínek. Jsem rád, že se všem unijním institucím podařilo dosáhnout vysokého plnění rozpočtu, udržet a zajistit plnou kontinuitu provozu, přejít na digitální řešení, zabezpečit své sítě, zlepšit podmínky práce na dálku a pokračovat v náboru zaměstnanců.

  Jako letošní zpravodaj jsem zdůraznil řadu doporučení do budoucna, která se týkají zejména: výkonnosti v upraveném pracovním režimu; udržitelnosti a dopadu institucí na životní prostředí a dlouhodobých ekologických strategií; digitalizace a kybernetické bezpečnosti; etického rámce a transparentnosti, zejména pokud jde o prevenci obtěžování a střet zájmů; a genderové a geografické vyváženosti.

2023_02_14_mikulas_peksa_ZWL-0617

 • Na evropské úrovni nutně potřebujeme řešit kritické technologie pro bezpečnost a obranu. Společně s kolegy v Evropském parlamentu proto vyzýváme Evropskou komisi, aby posílila výzkum, vývoj a inovace v této oblasti, zejména posílením koordinace a sdílením národních zdrojů.​​​​​​​

  Krize jsou zkouškou zaběhnutých systémů. Ruskem vyvolaná, brutální a neopodstatněná válka na Ukrajině odkryla nedokonalosti a chyby vnitřního trhu EU v oblasti kritických obranných a bezpečnostních technologií. Zároveň jsou krize příležitostí ke zlepšení a jsem velmi rád, že se Evropská unie této příležitosti chopila. Členské státy se musí naučit spolupracovat mimojiné ve vojenské oblasti a společně investovat do výzkumu a inovací. Závislost EU na zahraničních technologiích podkopává naší strategickou autonomii.

 • Na plénu Evropského parlamentu jsme také přijali směrnici o konci greenwashingu při označování produktů. Cílem je učinit informace o výrobcích jasnější, výrobky trvanlivější apotlačit zavádějící ekologická tvrzení o produktech.


Z MÉDIÍ

 • Komentář pro Aktuálně.cz: Svobodnější a rovnější Evropa. Ratifikace Úmluvy je na spadnutí –  V Evropském parlamentu jsme dnes konečně dali Radě náš souhlas, aby ratifikovala Úmluvu o prevenci a potírání domácího násilí a násilí vůči ženám. Trvalo to sice věčnost, ale zdá se, že vedle mnoha členských států se i Evropská unie konečně posune do 21. století, ve kterém domácí násilí a násilí na ženách nemá co hledat.. Celý článek najdete ZDE.

 • Komentář pro Aktuálně.cz: World of Warcraft zatím do rukou Microsoftu nepadne - Největší obchod ve videoherním průmyslu se zatím neuskutečnil. Britský regulační antimonopolní úřad CMA zabránil Microsoftu koupit herní společnost Activision. Obává se, že v dynamicky rozvíjejícím se odvětví cloudových her by fúze těchto společností zabrzdila inovace.​​​​​​​

 • Komentář pro Seznam Médium: Co největší dopravní propojení s co nejmenším negativním vlivem? Taková je budoucnost Evropy – V Evropě už nějakou dobu vznikají projekty, jako je Transevropská dopravní síť (TEN-T), které jsou stavěny za podpory evropských fondů. Pro budoucí a propojenou Evropu budou naprosto klíčové. Přinášejí velké sociálně-ekonomické výhody, vytvářejí a udržují zaměstnanost, zlepšují produktivitu a konkurenceschopnost, zlepšují infrastrukturu a ovlivňují každodenní životy občanů. Celý článek ZDE.

 • Euractiv: Celoevropská ratifikace Istanbulské úmluvy dostala zelenou od europoslanců – Výzvu k ratifikaci připojil i český europoslanec Mikuláš Peksa (Piráti, Zelení/ESA). ,,Evropa jako celek má podle mého názoru morální povinnost hlasovat pro přijetí Úmluvy (…) Každé další obstrukce kolem přijetí jsou nedůstojné a teď koukám především do Česka, kde to konzervativní vláda z nějakého mně nepochopitelného důvodu blokuje. A do Česka také vzkazuji: Pane premiére, pojďte se postavit za správnou věc a ratifikujte tuto důležitou dohodu.“ 

ZE SOCIÁLNÍCH SÍTÍ

 • ​​​​​​​​​​S Piráty jsme v tomto týdnu hlasovali proti udělení rozpočtové uzávěrky Frontexu za rok 2021 kvůli mnoha závažným problémům. O jaké problémy jde? To rozebírám na Twitteru.

 • Evropa plánuje velké dopravní stavby, ale kontrola dopadů projektů je velmi špatná. Potřebujeme minimalizovat negativní dopady na životní prostředí. V Evropském parlamentu navrhuji zavedení ukazatelů pro hodnocení dopadů, včetně bezpečnosti, snížení emisí a znečištění hlukem.

 • Evropský parlament odhlasoval přistoupení Evropské unie k Istanbulské úmluvě (Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácímu násilí).

 • Podpořil jsem dnes při hlasování nová pravidla pro snižování emisí metanu, který je zodpovědný za cca 1/3 současného globálního oteplování.Chceme omezit emise metanu z odvětví ropy, fosilního plynu a uhlí a na biometan po jeho vtláčení do plynárenské sítě.

 • V tomto týdnu jsme si také připomněli konec druhé světové války. Ten je připomínkou zvěrstev, která jsme jako Evropa prožili v minulém století. A především velkým vykřičníkem, protože teď stejná zvěrstva prožívají na Ukrajině.

 • Legalizace konopí pro osobní potřebu v celé Evropě? Ano, to s Piráty chceme! Minulé úterý jsem se zúčastnil konference Cannabis Europa, kde jsme mimo jiné mluvili o legalizaci konopí a našem jedinečném přístupu v České republice.
Prohibition Partners Cannabis Europa Barbican Event-041-min