PPEU

Řešením fake news není cenzura, ale více vzdělání

Řešením fake news není cenzura, ale více vzdělání

2019-10-13

Pirátští europoslanci nepodpořili na čtvrtečním zasedání europarlamentu návrh usnesení o vnějším ovlivňování voleb a dezinformacích ve vnitrostátních a evropských demokratických procesech. Nebezpečí vnějších vlivů si uvědomujeme, ale nechceme kvůli němu obětovat naše občanská práva a osobní svobody. Řešením není více cenzury, ale více vzdělání.

Pirátská delegace považuje vnější ovlivňování voleb za vážný problém, který se stává čím dál více nebezpečným pro naše demokratické instituce coby nezbytné prvky pro mír a prosperitu Unie a jejích členských států. Svobodné a spravedlivé volby patří k základním principům fungování Evropské unie, na jejichž obranu bychom rozhodně neměli rezignovat. Cestou ale není cenzura nevhodných či nepohodlných názorů, ale naopak podpora občanského vzdělání. Pluralita médií, kritické myšlení, ochrana soukromí a svoboda projevu jsou tak naprosto klíčové pro naši obranu před cizími vlivy.

Nicméně naše základní principy svobody projevu a internetové svobody jsou ohroženy paragrafem 28 (v přijaté verzi paragrafem 30) usnesení, který Komisi vyzývá "k uzavírání účtů osob podílejících se na nezákonných činnostech, jejichž cílem je narušení demokratických procesů nebo podněcování nenávistných slovních projevů". Uzavírání účtů může vést k narušení voleb nepřiměřenou cenzurou. Svobodný přístup k informacím je zásadním předpokladem v boji proti dezinformacím a vnějšímu ovlivňování voleb. Nezákonný obsah by zcela jistě měl být odstraněn a případně dále řešen soudní cestou dle platných zákonů. Ale uzavírání účtů by mohlo představovat nový typ postihu, který by mohl občany vyloučit z možnosti používání komunikačních kanálů, které potřebují pro svou práci, vzdělávání nebo osobní život. Omezování přístupu k účtům by tak bránilo právu na anonymní a svobodný projev.