Uzavřeli jste nevýhodnou smlouvu přes internet? EU vám kryje záda – nová směrnice chrání spotřebitele před predátorskými praktikami

08.11.2022
Znáte to – celý den vám volá neznámé číslo a když se ho konečně při desátém vyzvánění rozhodnete zvednout, na druhé straně se ozve sladký hlas operátorky call centra.

Prý volá kvůli zaručeně nejvýnosnějším investicím, výhodnému důchodovému pojištění nebo možná kvůli změně operátora, na které „zaručeně ušetříte“. Člověk se ani nenaděje a…. Skutečně jsem jí něco odkýval? Co přesně? A chci to vlastně?! 

Málo platné, v současné legislativě bohužel často není cesty zpět. A právě tohle by měla, mimo jiné, vyřešit nová evropská směrnice o takzvaném distančním marketingu (v angličtině „distance marketing“). 

Covidový boom

Uzavírání smluv online nebo po telefonu, tedy bez osobního kontaktu zákazníka s prodávajícím, se totiž v posledních letech, do velké míry i kvůli pandemii COVID-19, velmi rozšířilo. A nemyslím tím „podvodné“ nabídky slibující modré z nebe, jak bylo nastíněno v prvním odstavci, ale naprosto běžné uzavírání třeba pojistných nebo investičních smluv.

Proto nyní v Evropském parlamentu pracujeme na tom, aby v takových situacích měli spotřebitelé co největší ochranu. Zároveň také chceme, aby se v rámci jednotného trhu EU pravidla pro nabízení finančních a podobných služeb sjednotily. 

Na co přesně se bude nová směrnice vztahovat? Jejím cílem je pomoci spotřebitelům v situacích, kdy jsou vůči prodávajícímu v nevýhodě – třeba když jej zaskočí nepřipraveného doma nebo na ulici. Na paškál si pak v Evropském parlamentu bereme především všechny finanční služby – tedy bankovní, úvěrové, pojišťovací, penzijní, investiční nebo platební služby,  které byly sjednané prostřednictvím komunikace na dálku (tj. bez fyzické přítomnosti jak obchodníka, tak spotřebitele). 

Jasné podmínky, větší srozumitelnost a odstoupení bez vytáček

Jedním z nejdůležitějších bodů je fakt, že směrnice stanoví informace, které musí spotřebitel obdržet před uzavřením smlouvy na dálku (tzv. předsmluvní informace). Obchodník bude povinen zaslat tyto informace spotřebiteli včas – ale hlavně, bude je muset předat jasným a srozumitelným způsobem, a to elektronicky, nebo v papírové podobě. Zamezíme tak všemožným kličkám a skrytým podmínkám, kterých obchodníci na dálku dnes využívají naprosto běžně.

Směrnice dále stanovuje, že právo na odstoupení od smlouvy je základním právem každého spotřebitele. Fungování některých finančních produktů a služeb je obtížně srozumitelné i pro profesionála, natož pak pro nezasvěcené. Právě v této oblasti je proto možnost od smlouvy odstoupit zvláště důležitá

Pokud tedy například uzavřete smlouvu o finančních službách na dálku přes internet, nově pro obchodníka zavádíme povinnost poskytnout „tlačítko“ pro odstoupení od smlouvy s vysvětlujícími informacemi. Zrušení nevýhodné smlouvy nebo odstoupení od koupě “ve zkušebce“ tak bude pro spotřebitele mnohem jednodušší.

V neposlední řadě je pak významnou  změnou to, že vzhled a struktura samotného online prostředí, kde si zákazníci finanční produkty pořizují, budou muset zřetelněji a jednodušeji komunikovat podmínky nabízených služeb. Online platformy tak už například nebudou moci umisťovat odkaz na obchodní podmínky někde dole v rohu, ještě navíc fontem, na který si musíte brát zvětšovací sklo. Stejně tak všudypřítomné „speciální nabídky“, o jejichž podmínkách ale jinak zákazník neví téměř nic, by s novou směrnicí měly skončit. A to je dobře. Náš cíl je totiž v zásadě jednoduchý:  edukovat veškeré nekalé praktiky, které zhoršují schopnost spotřebitele učinit svobodné, nezávislé a informované rozhodnutí. Protože jestli si něco občané v současném zrychleném, přehlceném světě něco zaslouží, je to alespoň otevřená a přímá komunikace.

distancni-marketing-2