V Evropě si opět potřebujeme vyrábět vlastní čipy!

01.07.2022
Polovodičové čipy jsou součástí v podstatě veškeré elektroniky – od notebooků a smartphonů přes zdravotnické přístroje po moderní auta.

Přestože v Evropě si tuto elektroniku umíme díky špičkovým technologiím a výzkumu vyrábět sami, u dodávek potřebných čipů jsme závislí na dovozu z Asie. V roce 2021 došlo, především kvůli pandemii COVID-19, k masivnímu výpadku v dovozu těchto polovodičových součástek, což zcela paralyzovalo některou průmyslovou výrobu. Evropa tak pocítila extrémní závislost na omezeném počtu mimoevropských dodavatelů čipů, jelikož ve výrobě těchto specifických, nicméně naprosto nepostradatelných, komponent, je soběstačná pouze z 10 %.Ještě v roce 1990 však evropské společnosti vyráběly 44 % všech čipů. Nyní je potřeba výrobu polovodičových čipů opět vrátit do Evropy.

To má částečně řešit právě nový Evropský akt o čipech. Jeho cílem je do roku 2030 zdvojnásobit svůj stávající podíl na trhu s čipy na 20 %. Toho chce dosáhnout rozšířením spolupráce v oblasti výzkumu, inovací i výrobních zařízení a zároveň se zaměřit na výrobu technologicky nejsofistikovanější a energeticky nejúčinnější polovodičových součástek. Tak bude Evropa konkurenceschopnější a silnější hráč na mezinárodním poli technologií a inovací.

Nicméně vyčleněná částka 43 miliard eur (přes 1 bilion korun) v celkovém měřítku rozhodně není dostatečná. Jelikož výstavba jedné moderní továrny na čipy stojí přibližně 20 miliard eur, má vyčleněné peníze smysl investovat především do vývoje a výzkumu. Zde je již nyní Evropa v rámci technologického výzkumu v některých oblastech na celosvětové špičce – jako například nizozemská společnost ASML vyvíjející fotolitografické systémy pro počítačové čipy. Vzhledem k vysokým nákladům na výstavbu a provoz továren v Evropě, oproti mnohem levnější Asii, však musíme poskytnout mnohem víc prostředkům i samotným výrobním společnostem, aby svoji výrobu přesunuly právě do Evropy. Pokud v roce 2030 chceme skutečně dosáhnout digitálně silné a zelené Evropy, musíme podobně technologické inovace podporovat násobně více. Proto se zasadím o to, aby se finanční prostředky v rámci Evropského paktu o čipech zásadně navýšily!