Výzkumy EU v boji proti koronaviru

05.05.2020
Zabránit šíření nebezpečné nákazy dokážeme jen tehdy, když budeme nákaze rozumět. Je proto nesmírně důležité vynaložit dostatečné finanční prostředky na výzkum, který nám pomůže odhalit veškeré vlastnosti a příznaky onemocnění, kterému čelíme. EU si nebezpečí koronavirové pandemie velmi dobře uvědomuje, investovala proto už desítky milionů eur do řady výzkumných projektů.

Koronavirová pandemie způsobí bezpochyby těžké rány nejen evropské ekonomice. EU naštěstí svým členským státům pomáhá - ať už se jedná o ekonomickou a sociální podporu, zajištění zdravotnického materiálu nebo informování veřejnosti (více o podpoře EU v článku). V boji s virem však hrajou klíčovou roli výzkumné projekty, které nám umožní šíření nákazy lépe sledovat, vyhodnocovat, omezovat a následně přistoupit k efektivním způsobům léčby a prevence.

Následující přehled vychází z materiálu Evropské komise a zahrnuje celkem 18 projektů, přičemž osmnáctý projekt byl přidán teprve v průběhu března. Celková částka investic z programu Horizont 2020 určená na výzkumné projekty zaměřené na koronavirus tak vzrostla na 48,5 milionu eur. Výzkumy, na kterých se podílejí výzkumné týmy z celé Evropy, jsou rozděleny do čtyř kategorií: Připravenost a reakce, Diagnostika, Léčba a Vakcinace.

Připravenost a reakce

Projekty na zlepšení veřejného zdravotnictví a epidemiologického bádání včetně přípravy na propuknutí nákzy. Vývoj lepších monitorovacích systémů za účelem efektivní kontroly šíření viru.

| Název | Popis | Dotace EU v EUR | |--- |:-- |--- | |I-MOVE-COVID-19| Získávání klinických, epidemiologických a virologických informací o COVID-19. Záměrem je vytvoření dostatečné znalostní báze s doporučeními pro pacienty, která bude směřovat k informované reakci na šíření koronaviru.|2 548 162,50| |RECOVER|Doplnění poznatků o viru a jeho dopadech na různé skupiny obyvatel.|4 995 820| |HERoS|Vytváření návodů pro zvládnutí koronavirové krize a vylepšení správy dodavatelských řetězců zdravotnického materiálu.|2 855 410| |EpiPose|Výzkum epidemiologických znaků a sociální dynamiky probíhající epidemie za účelem shromáždění a sdílení epidemiologických dat.|2 933 912,50| |CORESMA|Terénní výzkum ve čtyřech chudších zemích (Nepál, Pobřeží slonoviny, Ghana a Nigérie) za účelem získání dalších klinických dat pro zlepšení plánování strategické reakce na šíření nákazy.|2 759 195| |RiPCoN|Identifikace schválených léků, které mohou být využity při léčbě za využití sledování molekulárních interakcí a hlubokého učení.|1 230 635| |EXSCALATE4CoV|Využití nejvýkonnějších výpočetních zdrojů v Evropě za účelem zrychleného testování potenciálních léků v simulovaném prostředí.|2 970 875|

Diagnostika

Vývoj testovacích prostředků umožňujících rychlé vyšetření přímo u pacienta. Umožnění rychlejší a přesnější diagnózy nakažených, což následně pomůže při omezení šíření viru.

| Název | Popis | Dotace EU | |--- |:--- |--- | |CoNVat|V rámci projektu má dojít k vývoji rychlých testů pro zjištění infekce i důkladnějších testů pro rozlišování různých druhů koronaviru.|2 547 152,48| |CoronaDX|Vývoj rychlotestů k vyšetření u pacienta a testů vhodných pro nemocniční prostředí nebo mobilní laboratoře.|2 970 208,74| |HGnCoV19test|Vývoj a testování nových molekulárních rychlotestů na koronavirus.|(chybí přesný údaj)|

Léčba

Výzkum možností léčby za využití různých přístupů, mezi které patří urychlený vývoj nových léčebných metod a identifikace molekul vhodných pro použití proti viru.

| Název | Popis | Dotace EU | |--- |:--- |--- | |Fight-nCoV|Vývoj nových širokospektrálních antivirotik k inhalaci na základě důkladného vyhodnocení antivirální aktivity u testovaných léků.|2 807 026| |SCORE|Výzkum koronaviru pomocí pěti nezávislých přístupů: využití povolených léků, zaměření virální RNA syntézy, inhibice proteázy koronaviru, zablokování vstupu viru do buňky a vývoj nových antivirotik.|2 576 062,50| |Solnatide|Výzkum léčby ohrožené skupiny pacientů, u které se rozvinou další život ohrožující komplikace.|1 626 025| |ATAC|Výzkum zaměřený na rozvoj pasivní imunoterapie proti COVID-19.|2 995 040| |MANCO|Výzkum využití monoklonálních protilátek na základě preklinického a klinického zhodnocení působení na virus.|3 034 581,25| |CoroNAb|Výzkum protilátek neutralizujících virus a jejich následné rozbory pro zlepšení neutralizačních vlastností.|2 771 657,50|

Vakcinace

Vývoj nových vakcín použitelných pro prevenci i pro léčbu.

| Název | Popis | Dotace EU | |--- |:--- |--- | |OPENCORONA|Vývoj a klinické testování DNA vakcíny.|3 000 000| |Prevent-nCoV|Vývoj a klinické testování vakcíny založené na VLP (Virus-Like Particle) obrazu antigenu SARS-CoV-2.|2 728 340|

Tento vyčerpávající výčet jasně dokazuje, že EU začala podnikat důležité kroky k omezení šíření nákazy velice rychle. Díky diverzifikaci zaměření výzkumů a rozložení výzkumných týmů mezi různé organizace z různých států se dá s vysokou pravděpodobností očekávat úspěch přinejmenším části ze zmíněných projektů. Vzhledem k určitým pochybením WHO při zvládání pandemie tak můžeme být rádi, že unijní rámec funguje a snaží se nás v této těžké době chránit. Koronavirus totiž ohrožuje každého z nás, je proto nezbytné společně pracovat na jeho porážce.