Střet zájmů Babiše potvrdila kontrolní mise. Musí se zbavit svého majetku nebo politické moci, jinak Česko může skončit u soudu

28.04.2020
Zpráva kontrolní mise Evropského parlamentu s jistotou potvrdila mnohaleté obavy ohledně střetu zájmů Andreje Babiše. Jako členové mise jsme sesbírali důkazy, které svědčí o zásadních systémových chybách, které v Česku u vyplácení dotací panují. Zprávou se nyní bude zabývat výbor pro rozpočtovou kontrolu i celý Evropský parlament. Pokud Česká republika situaci urychleně nenapraví a Andrej Babiš se bude stále držet svého majetku i politické moci, **bude za to u Soudního dvora EU platit celé Česko**.

Delegace výboru Evropského parlamentu pro rozpočtovou kontrolu (CONT) z konce února vyvolala nejen v České republice vlnu silných emocí. Já a europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL) jsme byli premiérem Andrejem Babišem označeni za „vlastizrádce“, předsedkyně výboru, německá europoslankyně Monika Hohlmeierová, je podle českého ministerského předsedy „pomatená“. Přestože na domácí politické scéně jsme si už museli chtě nechtě zvyknout na hrubý až urážlivý styl komunikace mnohých politiků (včetně premiéra a prezidenta), zahraniční europoslance tento způsob vyjadřování zcela oprávněně zaskočil. Podobné urážky jsou dle mého už daleko za hranou a mohou mít velmi negativní dopad na osobní životy dotčených lidí, jelikož se po podobných prohlášeních vždy vyrojí nespočet anonymních i podepsaných výhružek.

Vzhledem k poznatkům a závěrům, které zjišťovací mise výboru CONT během své návštěvy ČR učinila, se ale chování premiéra Babiše dá docela dobře pochopit. Premiér vypustil nadávky jako kouřovou clonu, která má zakrýt jeho střet zájmů a zbabělost. Zatímco do českých médií pouštěl silná slova, schůzku s poslanci zrušil na poslední chvíli. A přestože na domácí půdě se Babišovi díky ohromnému politickému a ekonomickému vlivu i prvotřídnímu marketingu daří už roky profilovat jako oběť jakési negativní „kampaně“, v Evropě je věc mnohem jednodušší – premiér České republiky opravdu stojí v kolosálním střetu zájmů.

Mise měla za úkol analyzovat, jak jsou v Česku využívány evropské peníze. Záměrem výboru bylo zjistit, zda české úřady brání vzniku střetu zájmů a jak situaci s případně vzniklým střetem zájmů řeší. Mise do ČR se nijak nelišila od jiných misí výboru CONT, který se snaží dohlížet na korektní využívání finančních prostředků EU.

Delegace během své mise potvrdila řadu znepokojivých skutečností, na které jsme jako Piráti upozorňovali v předchozích letech. Zcela nestranní členové výboru z jiných zemí EU, kteří nemají žádný důvod zapojovat se do českého vnitropolitického boje, vnímají zásadní problémy a nedostatky, kterým Česko ve vztahu k využívání evropských fondů čelí. Především se jedná o absenci jasného mechanismu, který by zabraňoval nežádoucímu střetu zájmů, jak požaduje Finanční nařízení Evropského parlamentu a Rady v článku 61.

Největší riziko bylo identifikováno v nejvyšších patrech české politiky – právě v osobě premiéra Babiše.

Na schůzce delegace s Dočasnou komisí Senátu k návrhům auditních zpráv tento premiérův střet zájmů vysvětlil pirátský senátor Lukáš Wagenknecht: 1) Ústava ČR ukládá premiérovi řídit vládu a navrhovat prezidentovi ke jmenování své ministry; 2) Zákon o státní službě předpokládá, že řídící orgán bude následovat premiérovy instrukce; 3) Agrofert je dle bankovních výpisů konečným příjemcem významné části evropských zemědělských dotací, premiér Babiš zároveň prostřednictvím svěřenských fondů nadále ovládá společnost Agrofert, jak dokládá výpis ze Slovenského registru partnerů veřejného sektoru; 4) konstrukce svěřenských fondů je primitivní a účelová: ovládají je Babišovi nejbližší a kdykoliv se rozhodne je zrušit, patří opět všechno jemu.

Po prověření těchto informací a na základě dalších podobných zjištění dospěla delegace k závěru, že by česká vláda měla bez odkladů zajistit, aby se jakýkoliv současný či potenciální střet zájmů ohrožující plnění evropského rozpočtu řešil transparentně a v souladu se Smlouvami EU a Finančním nařízením. Ve zprávě kontrolní mise jsou obsažena i další doporučení k nápravě situace:

 • české úřady by ve spolupráci s Komisí měly co nejrychleji zavést vhodná a účinná opatření pro zabránění střetu zájmů;
 • Komise by měla usilovat o omezení všech forem střetu zájmů a vyhodnotit preventivní opatření zaujatá ČR, dále by Komise měla uplatňovat politiku nulové tolerance vůči jakémukoliv střetu zájmů a případně rychle přikročit k navrácení vyplacených dotací a toto téma projednat ve víceletém finančním rámci EU;
 • český premiér, který se z pozice své funkce aktivně podílí na plnění unijního rozpočtu, zatímco kontroluje společnost Agrofert coby zakladatel a konečný uživatel výhod svých svěřenských fondů, by se neměl účastnit vyjednávání Evropské rady související s rozpočtem, Rada by měla přijmout opatření, která umožní se střetu zájmů vyhnout;
 • Komise by měla zajistit, aby společnost Agrofert nečerpal žádné evropské fondy, dokud se nevyřeší premiérův možný střet zájmů, Komise by také měla prošetřit, zda česká vláda Agrofertu nadále dotace nevyplácí;
 • pokud by se premiérův střet zájmů potvrdil, musí ho vyřešit prodejem společnosti, ukončením přijímání veškeré veřejné podpory, nebo odstoupením z funkce premiéra;
 • české úřady by měly vyřešit systematické slabiny v oblasti odhalování, prevence a odstraňování střetu zájmů a informovat Komisi a výbor CONT o přijatých opatřeních, Komise a české úřady musí zajistit, aby nevznikaly oligarchické struktury vedoucí k nerovnostem v alokaci finančních prostředků EU;
 • české úřady by měly usilovat o zvýšení rozpočtové transparence;
 • české úřady by měly požadovat plné navrácení neoprávněně vyplacených dotací od osob, které z nich nezákonně profitovaly, české úřady by také měly informovat evropské instituce o výsledku vyšetřování Čapího hnízda;
 • čeští zákonodárci by měli zvážit posílení mandátu Nejvyššího kontrolního úřadu, aby mohl provádět dostatečně důkladné kontroly veřejného hospodaření;
 • české úřady by měly požadovat ověřitelná prohlášení o absenci střetu zájmů od úředních osob;
 • Státní pozemkový úřad by měl posílit své snahy o identifikování skutečných vlastníků pozemků.

Shledání výboru CONT tak jednoznačně přispívají k pochybnostem, které se týkají možného Babišova střetu zájmů. Výbor pro rozpočtovou kontrolu Evropského parlamentu se na začátku května sejde a projedná zjištěné závěry mise. Následná usnesení byl mělo přijmout plénum Evropského parlamentu, což bude výrazný signál pro Českou republiku a Andreje Babiše, že opravdu dělá něco nepřijatelného – a že existují velmi konkrétní kroky, které mohou následovat. Nejspíše se také uskuteční veřejné slyšení výboru, na které budou pozváni externí hosté. Bohužel je nyní celá procedura zpomalená koronavirou krizí, což může některé věci zpozdit.

Pokud celý Parlament ukáže svůj jednotný názor na střet zájmů Andreje Babiše, věc se přesune k Evropské komisi a Evropské radě. Od Evropské rady nemůžeme čekat žádnou větší akci, jelikož v ní sedí právě Andrej Babiš. Pevně ale doufám, že Evropská komise (také vzhledem k probíhajícím auditům) vezme záměry mise a parlamentu vážně, posoudí naše doporučení a pokud Česká republika svá pochybení nenapraví, mohla by celá záležitost skončit žalobou u Soudního dvora EU.

Celou zprávu najdete zde.