Polsko: Únos státu konzervativní vládou v přímém přenosu

27.09.2021
Právní stát se v Polsku nachází od nástupu konzervativní strany Právo a Spravedlnost (PiS) pod neustálými útoky. Evropská unie musí reagovat .

Už od pádu železné opony bylo Polsko považováno za baštu demokratických a svobodných hodnot. Lech Wałęsa, první porevoluční Polský prezident, byl dokonce zakladatelem legendárního hnutí Solidarita, které se aktivně podílelo na pádu autoritářského komunistického režimu v sovětských satelitech. Po vstupu do EU Polsko i nadále aktivně prosazovalo klíčové demokratické hodnoty, mezi které patří mimo jiné i dodržování právního státu. To vše se ale náhle změnilo nástupem konzervativní strany Právo a spravedlnost (PiS) k moci.

Díky vládě PiS Polsko znovu sklouzává z demokratických hodnot pod autoritativní vládu, proti které ještě donedávna bojovalo.

Od počátku vlády PiS se po vzoru autoritativního Maďarska Viktora Orbána začala v Polsku likvidovat opozice a utvrzovat moc vedoucí strany. Vznikla série „reforem soudnictví“, díky kterým vláda efektivně převedla veškerou moc nad soudy pod svůj vliv. Díky většině v parlamentu PiS prosadila také řadu zákonů, díky kterým ovlivňuje, šikanuje a perzekuuje nezávislé soudce, kteří neskáčou tak, jak PiS káže. Za šest let se straně bratra bývalého prezidenta Kaczyńského podařilo z polské justice vytvořit nástroj stranického teroru.

Stejně jako v soudnictví se vláda urputně snaží o ovládnutí polských veřejných i soukromých médií. Po dosazení svých lidí do vedoucích pozic se PiS podařilo přetvořit veřejnoprávní televizi ve věrný nástroj státní propagandy, který více než nezávislá veřejnoprávní média připomíná zprávy z KLDR. Státem vlastněná a skupovaná média slouží jako nástroj k diskreditaci opozice a menšin, které strana využívá jako obětního beránka.

Ačkoliv se EU snaží ovládnutí institucí PiS v Polsku mnoha způsoby řešit, jak vyplývá z letošní zprávy Evropské komise o právním státu, situace se i tak nadále zhoršuje. Komise by proto měla využít všech svých možných nástrojů k tomu, aby polské občany ochránila před další perzekucí ze strany nenávistné vlády.

Pravidla jsou jednoduchá - pokud chce Polsko setrvat v Evropské unii, musí respektovat její pravidla a zákony, které při vstupu podepsalo.

Právní stát je jednou ze zakládajících hodnot Evropské unie, která je zakotvena hned v článku 2 Smlouvy o Evropské unii. Členské státy mají povinnost chránit nezávislost soudů, neumožňovat svévolná nebo nezákonná rozhodnutí státních orgánů, důsledně bránit střetu zájmů a umožňovat snadnou dostupnost opravných prostředků.

Jak PiS ukradla Polskou justici

Koncentrace moci nad soudnictvím do rukou PiS začala hned v prvních dnech od nástupu k moci – od roku 2015 PiS schválila více než 30 velkých reforem, které omezují nezávislost justice. Není proto divu, že podle posledních průzkumů je s nezávislostí své justice spokojena pouze necelá třetina Poláků. Zpátečnická reforma postupem času převedla pod kontrolu PiS vše od Ústavního soudu, Národní rady soudnictví nebo Nejvyššího soudu. Kontrolu nad soudnictvím si vládnoucí strana ošetřila koncentrací moci pod svého ministra spravedlnosti Zbigniewa Ziobra, který zároveň jako nejvyšší státní zástupce může bezdůvodně odvolávat předsedy soudů nebo ovlivňovat disciplinární řízení. Ziobro, který se mnohokrát otevřeně postavil proti rovnosti sexuálních menšin, tak má defakto poslední slovo nad tím, jak rozhodují polské soudy.

V rámci reforem Kaczyńského strana několik let zpátky zřídila dvě nové soudní komory, díky kterým mohla nadále ovlivňovat polské soudy a šikanovat nezávislé soudce. Obě komory jsou obsazeny členy Národní rady soudnictví, z nichž 75 % volí Sejm (dolní komora parlamentu), kde má PiS jasnou převahu. Obě komory jsou přitom důležité – první má pravomoc ověřovat a rušit výsledky voleb a referend, druhá má zase právo vést disciplinární řízení proti soudcům. Většina důležitých institucí je díky reformám obsazena soudci loajálním straně a celá justice je neskutečně zaujatá.

Právě Disciplinární komoru, stejně jako další instituce, využívá PiS k zastrašování a umlčování soudců. Komora soudcům kritickým vůči polské vládě bezprizorně odebírá imunitu, zahajuje proti nim soudní řízení, zbavuje je výkonu funkce nebo jim výrazně snižuje plat. Vedle toho vláda vede proti soudcům intenzivní očerňující kampaně ve státních a provládních médiích, kde je osočuje z vlastizrady a poškozování zájmů Polska. Soudci se v Polsku bojí jednat proti vůli strany z obav o svoji práci a kvůli veřejném honu na čarodějnice.

pispolsko.png

Propaganda, za kterou by se nestyděla ani KLDR

Stejně jako Viktor Orbán v Maďarsku nebo Janez Janša na Slovinsku, i PiS se snaží ovládnout veškerá média za účelem sebepropagace a ovlivňování veřejného mínění. Veškerá polská veřejnoprávní média, včetně tiskové kanceláře, polského rozhlasu a polské televize (TVP) po svém nástupu k moci PiS podřídilo politické „Národní radě médií“, která obratem udělala ředitelem TVP dalšího významného politika PiS, europoslance Jacka Kurského.

Z veřejnoprávní televize se podobně jako ze soudů stal prachsprostý nástroj PiS k pošlapávání kohokoliv, kdo se straně znelíbil. Za zmínku stojí například reportáž o opozici ve večerních zprávách „Wiadomości“, kde k návratu Donalda Tuska do politiky moderátor v segmentu „Lživá strategie Donalda Tuska“ vyčítá všechny Tuskovy selhání v minulosti, zatímco reportáž prostříhávají sekundové záznamy Tuska mluvícího německy.

Vedle veřejnoprávních médií se vláda snaží zbavit i veškeré konkurence, která ještě zbyla. Minulý rok státem částečně vlastněná petrochemická firma PKN Orlen převzala kontrolu nad mediální skupinou Polska Press, která vlastní naprostou většinu regionálních novin, 120 lokálních týdeníků a kolem 500 internetových portálů napříč státem. V Polska Press už nastala řada ideologických čistek, kde místo šéfredaktorů byli dosaženi věhlasní podpůrci PiS. Nedávno byl navíc těsně odhlasován kontroverzní zákon o TVN – největší konkurenci státní TVP. Té teď hrozí, že bude brzy také odkoupena provládní PKN Orlen. Polská vláda postupně utahuje oprátku kolem nevládních médií a ohrožuje tak v zemi svobodu názorů.

Menšiny a ženy jako slaměný panák

Těžší životní podmínky v Polsku mají za vlády PiS také sexuální menšiny a ženy. Obzvláště pak LGBT+ osoby, které polský prezident Duda nazývá „nenávistnou ideologií“, jsou neustálým terčem PiS a slouží jako výmluva za všechny problémy, které PiS nedokáže vyřešit. Nenávist k LGBT osobám je tak velká, že se momentálně v Polsku nachází kolem 100 krajů, měst a obcí, které se prohlašují za „LGBT free“ zóny, které aktivně proti LGBT lidem diskriminují.

Obrovské protesty v zemi zároveň způsobil nový zákon o potratech, který víceméně zakazuje všem polským ženám proti jejich vůli potraty z jakéhokoliv důvodu. Polská vláda protestujícím hrozila obrovskými pokutami za demonstrace v dobách, kdy platila koronavirová vládní opatření proti shromažďování.

Evropská komise musí tvrdě vymáhat principy právního státu

Evropská unie na únos Polska vládnoucí konzervativní PiS a znatelný úpadek právního státu dlouhodobě reaguje. Úpadek nezávislosti polské justice a médií dlouhodobě kritizuje a kvůli soudním reformám s Polskem vede řízení podle článku 7 Smlouvy o Evropské unii, avšak od té doby se situace v Polsku nadále zhoršuje. Článek 7 rozhoduje o preventivních opatřeních, sankcích a v nejhorším případě i odebrání hlasovacích práv jednotlivých členských států. K odebrání hlasovacích práv je ale potřeba jednomyslnost, která kvůli dohodě Polska a Maďarska o vzájemné podpoře nikdy nevyjde.

Soudní dvůr EU na reformy justice reagoval vydáním řady předběžných opatření, které se Polsko zavázalo díky nadřazenosti EU zákonů respektovat. Jedním z nich bylo i zrušení kontroverzní Disciplinární komory, které Polsko sice nedávno vyslechlo, ale zatím nijak nijak neuplatnilo. Komise s Polskem také vede řízení kvůli porušování práv sexuálních menšin (LGBTIQ+) a tedy dalšího přestupku v udržování právního státu. Proces může ale trvat až celé roky.

Evropská unie by proto měla plně využít nový nástroj, který jsme prosadili minulý podzim – nařízení o podmíněnosti právního státu. Od letošního ledna je totiž jednou z podmínek pro získání peněz z evropského rozpočtu dobrý stav právního státu. Polsko je největším příjemcem evropských fondů a hrozba ukončení vyplácení EU financí by mohlo pro vládu PiS znamenat obrovský problém. Evropská unie nesmí nadále dotovat vlády, které využívají dobře míněné finance na pošlapávání právního státu a menšin.


Chcete se dozvědět více o právním státě v EU? Máme pro Vás několik článků, co by vás mohly zajímat:

Rumunsko: Boj žalobkyně a zkorumpované vlády Chorvatsko: Nejnovější stát EU umlčuje novináře Malta: Ostrovní stát, kde mafie vraždí novináře Slovinsko: Předsednictvo v EU a selhávající právní stát Bulharsko: Volby v Bulharsku ohrožuje korupce Maďarsko: Maďarsko pošlapává práva svých občanů