Rozcestník: Akt o digitálních službách – DSA

27.10.2021
Akt o digitální službách (DSA, Digital Services Act) je nová evropská legislativa, která má za cíl upravit internetové prostředí tak, aby bylo bezpečné pro běžného uživatele. Přístup k digitálním službám má být na základě nové regulace modernější, ale také transparentnější, přístupnější a svobodnější.

Na DSA s Piráty v Evropském parlamentu dlouhodobě pracujeme a přispíváme k dosažení jeho cílů hned v několika konkrétních a klíčových bodech.
 Na této stránce najdete několik užitečných odkazů, pod kterými najdete články a videa, která novou digitální legislativu přibližují.

1) Co si pod pojmem Akt o digitálních službách představit? Co vše má v budoucnu tato evropská regulace zahrnovat? To vše jsem pro vás shrnul v tomto ČLÁNKU.

2) Akt o digitálních službách má mimo jiné regulovat velké digitální platformy, jako Facebook, Google, nebo Apple. Ty totiž využívají svého monopolního postavení na digitálním trhu a narušují jeho férové prostředí i konkurenci. Více o tomto problému a o tom, proč ho musíme řešit, najdete pod tímto ODKAZEM. Samostatný článek jsme věnovali také Googlu.
Ve výboru CONT Evropského parlamentu jsem stínovým zpravodajem DSA a za klíčové považuji, aby cílem regulace bylo vytvoření rovných podmínek pro všechny. Více to shrnuji v tomto ČLÁNKU.

3) Jedním z našich dlouhodobých požadavků, který se mi podařilo protlačit do zprávy výboru ITRE, je také tzv. interoperabilita. Je totiž zcela zásadní, aby se otevřel trh s digitálními službami a zároveň zůstalo zachované soukromí uživatelů. O tom, co má interoperabilita přinést, jsem psal v tomto PŘÍSPĚVKU na Facebooku.

4) Ve středu právě vznikajícího Aktu o digitálních službách musí samozřejmě stát zachování základních lidských práv a svobod. Není možné, aby byla svoboda slova na internetu omezována pomocí nepředvídatelných algoritmů a náš obsah automaticky mazán roboty bez jakéhokoliv lidského dohledu. Více jsem se o tzv. upload filtrech rozepsal v tomto ČLÁNKU.

5) O tom, jaké nástrahy dnešní online prostředí přináší a jakou změnu by nám nová evropská regulace digitálního prostředí měla přinést, debatovali odborníci v online diskuzi, kterou zorganizoval náš pirátský kolega Patrick Breyer. Na debatě vystoupila mimo jiné i uznávaná harvardská profesorka a autorka knihy Surveillance Capitalism Shoshanda Zuboff. Celou diskuzi si můžete pustit na YouTube pod tímto ODKAZEM.

6) Pokud chceme, aby byla DSA regulace efektivní a přinesla své ovoce, potřebujeme v Evropě dokončit tzv. Jednotný digitální trh. A proč? Na to odpovídám v tomto ČLÁNKU.

7) Nově vznikající Akt o digitálních službách stručně shrnuji také v tomto VLÁKNĚ na Twitteru, nebo ve VIDEU.


Je čas, aby Evropa přehodnotila stanoviska z doby před Googlem, Facebookem a Amazonem a aby aktualizovala svá pravidla tak, aby sice nebránila inovaci, ale aby zároveň dostatečně chránila uživatele. Právě ochrana občanských práv uživatelů online platforem je pro mě zásadní.