PPEU

KORONAVIROVÝ SPECIÁL: Piráti volají po uvolnění patentů na koronavirové vakcíny

KORONAVIROVÝ SPECIÁL: Piráti volají po uvolnění patentů na koronavirové vakcíny

2021-02-24

Pomalý start očkování proti covid-19 v EU a také dlouhodobá nedostupnost vakcín v nejchudších zemích světa rozvířily debatu o dopadu farmaceutických patentů na rychlost proočkování světové populace i vývoj léků na tuto nemoc.

Jak tyto farmaceutické patenty fungují? A mohlo by jejich uvolnění světovou vakcinaci i léčbu covidu usnadnit?

Piráti se domnívají, že ano. Vyzýváme Evropskou radu a komisi i českou vládu otevřeným dopisem, aby podpořili zrušení patentů na vakcíny proti viru covid-19. Přidáváme se k iniciativě WTO COVID-19 TRIPS Waiver, která právě o toto žádá.

Jak fungují farmaceutické patenty?

Farmaceutický patent dává vynálezci léčiva právo zakázat ostatním toto léčivo vyrábět a prodávat. Potenciální producenti musí pro výrobu patentovaných léčiv získat od držitele patentu povolení, případně si počkat, až platnost patentu vyprší. Obecným účelem patentů je kompenzovat ztráty farmaceutickým společnostem, které do výzkumu a vývoje léčiv investují s nejistým výsledkem, a motivovat je, aby v něm pokračovaly i v budoucnu. Negativním důsledkem patentů je snížení výrobní kapacity a omezení konkurence na trhu s léčivy, což často vede k mnohonásobně vyšším cenám patentovaných léčiv oproti okopírovaným „generickým“ lékům.

Duševní vlastnictví včetně farmaceutických patentů je na mezinárodní úrovni ošetřeno dohodou Světové obchodní organizace TRIPS (Agreement On Trade Related Aspects Of Intellectual Property Rights) z roku 1995. Všech 164 členských států WTO se v této dohodě zavazuje poskytovat a vymáhat farmaceutické patenty minimálně po dobu dvaceti let. TRIPS obsahuje několik výjimek, vlády tak například mohou vynutit povolení k výrobě či dovozu generických léčiv v případě „národních zdravotních krizí“. Zejména v situacích, kdy si stát neumí generické léky vyrobit sám a musí je dovážet, je však schvalování těchto výjimek na půdě WTO velmi administrativně náročné. Možnost dovážet generické léky na základě „národní zdravotní krize“ tak byla dosud využita pouze jednou.

Patenty a vakcíny na covid-19

Podle kritiků TRIPS je tento systém dlouhodobě nevýhodný pro rozvojové země, neboť podporuje zájmy bohatých farmaceutických firem v rozvinutém světě na úkor místních obyvatel i farmaceutického průmyslu. Mezi tyto kritiky dlouhodobě patří i zástupci Jihoafrické republiky a Indie, kteří v říjnu 2020 požádali WTO o dočasné uvolnění patentů na vakcíny a léky proti covidu.

Podle předkladatelů tohoto návrhu patentování zbytečně omezuje produkci vakcíny, kterou v současnosti mohou vyrábět pouze firmy, které ji vyvinuly, a několik jimi vybraných partnerů. To očkování zásadně zdražuje a zpomaluje, což povede k dalšímu rozvoji mutací koronaviru a v konečném důsledku bude dlouhodobě ohrožovat i státy s proočkovanou populací. Zastánci uvolnění patentů zároveň poukazují na to, že státy v loňském roce do vývoje vakcíny investovaly téměř 100 miliard euro, i na to, že technologie vakcín patentovaná farmaceutickými společnostmi by nebyla možná bez let předchozího úsilí výzkumníků na veřejných univerzitách. Veřejnost by tak podle nich neměla za vakcíny platit dvakrát, jednou za výzkum a podruhé za patenty.

Od října na půdě WTO proběhlo několik jednání pracovní skupiny TRIPS, potřebný konsensus je však v nedohlednu. Bohaté státy včetně USA, Velké Británie a EU s uvolněním patentů na COVID-19 nesouhlasí, neboť se obávají, že rozbití systému patentů sebere farmaceutickým společnostem motivaci v budoucnu do vývoje podobných nezbytných léčiv investovat. Zároveň argumentují tím, že v krátkodobém horizontu existuje řada zásadnějších bariér rozšíření vakcíny (know-how, produkční kapacity, distribuce) než patenty. K většímu rozšíření vakcíny je tak podle nich nutné dojít jinými cestami, například dobrovolnou spoluprací mezi vynálezci vakcíny a producenty či dalším posílením nástroje COVAX.

Piráti chtějí patenty zveřejnit

Přestože EU tradičně patří ke hráčům, které na úrovni WTO podporují stávající režim TRIPS, nesnáze v produkci a distribuci vakcín na kontinentu i zde podpořily hlasy volající po rozvolnění patentového režimu. Během lednových sporů s AstrouZenecou a Phizer/Bio’n’Tech ohledně zpožděných dodávek vakcíny pohrozil předseda Evropské rady Charles Michel využitím „mimořádných opatření“ na zajištění těchto dodávek, mezi které mohlo podle právníků patřit i „nucené licencování“ vakcín těchto firem. Možnost uvolnění patentů připustil i německý ministr hospodářství Peter Altmeier, zatímco italský parlament již přijal usnesení žádající o podporu žádosti Jihoafrické republiky a Indie na půdě WTO.

Piráti s těmito názory souhlasí. Mutace koronaviru dokazují, že nikdo nebude úplně v bezpečí, dokud nebude proočkována většina světové populace. Duševní vlastnictví by proto nemělo klást dodatečné překážky v produkci a distribuci vakcín. Dobrovolné dohody mezi držiteli patentů a producenty podporujeme jako preferované řešení, předchozí zkušenosti však dokazují, že podobné dohody často diskriminují mezi producenty v různých státech a tím pádem samy o sobě nestačí. Uznáváme, že uvolnění patentů na vakcíny a léčiva proti covid-19 nepomůže navýšit produkci v krátkodobém horizontu, může však být velmi užitečné v horizontu dlouhodobějším, zejména pokud bude v budoucnu nutné přeočkovávání. Souběžně musí EU pracovat na navýšení výrobní kapacity vakcín, v souladu s iniciativou „TaskForce for ramping up vaccine production“.

Otázka patentování vakcíny na covid-19 může uspíšit potřebnou diskusi o alternativách financování výzkumu a vývoje léčiv, které budou na jednu stranu firmy nadále motivovat do potřebných investic, avšak nepovedou k předražování léčiv a omezování jejich produkce. Tyto alternativy mohou vypadat různě: Státy by například firmám mohly kompenzovat výdaje za výzkum a doplatit je bonusem za podstoupený risk z utopených nákladů, případně by firmám mohly nahrazovat zisky ušlé z uvolnění patentu. Ač by se vzniklé náklady na veřejný sektor pohybovaly v miliardách euro, pořád by se bohatě vyplatily, pokud by zabránily dalším rokům zbytečných úmrtí, extrémně drahým opatřením a psychické nepohodě našich občanů.


  1. DÍL – S vakcínami se spěchalo, splňují ale veškeré bezpečnostní standardy

  2. DÍL – Jaké druhy vakcín máme a jak fungují?

  3. DÍL – AstraZeneca nebo Sputnik V – stejný princip a možné spojení v budoucnu

  4. DÍL – Přehledné srovnání všech vakcín proti koronaviru – co jsou jejich (ne)výhody?

  5. DÍL – Evropská komise tají smlouvy na vakcíny. Zveřejnění je přitom v zájmu všech